Workshopserie

Energikrisen i Europa

Statkraft, Lilleakerveien 4, Oslo. Fysisk fremmøte eller digitalt.

Energikrisen, er det mer enn en priskrise? Skyldes utslagene i energiprisene alene geopolitiske forhold, eller er dette noe som vil skje oftere i framtiden? Er det mangel på muligheter for å produsere ren energi i dag og vil det bli tydeligere fremover? Hvordan håndterer vi energikrisen fra et forbrukerperspektiv? Er det behov for kortsiktige tiltak eller langsiktige strukturelle endringer i markedene?
 

Bakgrunnen for denne serien med workshoper er de svært høye energiprisene i Europa. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er en viktig faktor for omstilling av det norske samfunnet og framtidig velferd. Målet med seminarserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget innenfor. Første workshop er 7. april. 
Program:
12:30-12:40. Velkommen
12:40-15:00. Presentasjoner med mulighet til å stille spørsmål.                                                                                                  Innledere:
                         Gunnar Løvås, Statnett
                         Helga Stenseth, Statkraft
                         Øystein Rossebø, Gassco
                         Ottar Skagen, Equinor
                         Pause 20 minutt
                         Michael Belsnes, SINTEF
                         Asgeir Tomasgard, NTNU

Bilde
Energikrisen i Europa, webinar