Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning til Øystein Linnebo

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Øystein Linnebo for fremragende forskning innen filosofisk logikk og matematikkens filosofi. Belønningene for yngre forskere er tildelt Natalia Kucirkova og Eivind Andreas Baste Undheim.

Bilde
Øystein Linnebo. Foto: Cas
Øystein Linnebo. Foto: Senter for grunnforskning / CAS

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 1. mars 2022 å tildele Øystein Linnebo Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2022 innen humaniora og samfunnsvitenskap

I komiteens innstilling står det blant annet;
"Linnebos viktigste forskning ligger i området filosofisk logikk og matematikkens filosofi, men hans bidrag omfatter også språkfilosofi, metafysikk og erkjennelsesteori/vitenskapsfilosofi, og viser stor bredde. De fleste av Linnebos arbeider er svært avanserte rent teknisk; de kjennetegnes av usedvanlig sterk logisk-matematisk kompetanse, men også av dyp allmennfilosofisk forståelse. Denne sjeldne kombinasjonen gir ham en unik stilling i den internasjonale forskningsfronten, med hyppige siteringer."

- Jeg ble fullstendig overrasket -- og selvfølgelig svært begeistret. Det er en stor ære å skulle gå inn i rekken av mottakere av prisen sier Øystein Linnebo
 

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin

Bilde
Bilde av Eivind Andreas Baste Undheim
Eivind Andreas Baste Undheim

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2022 går til Eivind Andreas Baste Undheim. Han får belønningen for fremragende forskning innen evolusjonsbiologi. I komiteens innstilling står det blant annet at "Undheim er en oppfinnsom og selvstendig forsker som har gjort meget viktige oppdagelser. Han har også vært usedvanlig produktiv og har publisert 81 artikler i vitenskapelige tidsskrifter, de fleste av arbeidene av usedvanlig høy kvalitet. Mange av hans arbeider har tiltrukket seg mye oppmerksomhet og mange har vært gjenstand for redaksjonell omtale og en rekke internasjonale priser."

 - For en utrolig hyggelig overraskelse! Jeg syns det er en veldig stor ære, og ikke minst en stor motivasjon, å motta en slik anerkjennelse for min forskning sier Undheim.
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2022 humaniora og samfunnsvitenskap
Natalia Kucirkova.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2022 går til Natalia Kucirkova. 

Hun får belønningen for fremragende forskning innen pedagogikk. I komiteens innstilling står det blant annet; Kucirkova er en talentfull, nyskapende og produktiv forsker innen fagområdet bruk av medier og nye teknologier for å fremme leseutvikling og læring hos barn. Hennes forskning har i tillegg stor samfunnsmessig betydning. 

 - «Det er en stor ære for meg å motta Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Jeg føler meg beæret av at Nansenfondet og Det Norske Videnskaps-Akademi har funnet meg verdig til å motta en så ærverdig pris, oppkalt etter den norske oppdageren og nobelprisvinneren. Jeg føler meg også som en oppdagelsesreisende i mitt arbeid som handler om barns bruk av digitale medier, i mitt samfunnsengasjement, og gjennom deltakerbasert forskning. Jeg ser på Norge som mitt andre hjemland, og dette er en anerkjennelse som betyr mye for meg.»

Om belønningen
Belønningen deles ut på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel tirsdag 3. mai klokken 18.00.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsvitenskap og realfag & medisin.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år pr. 3. mai.

For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.