Kavliprisen 2022

Kunngjøring av Kavliprisen 2022

Strømmes
Digitalt
Om Kavliprisen

Kunngjøringen strømmes fra Kavliprisen

Hvordan velges mottakerne?

Det er styret i Vitenskapsakademiet som formelt velger vinnerne. Akademiet oppnevner fagkomiteer som foreslår hvem som bør vinne prisene. Komiteenes medlemmer er valgt etter anbefalinger fra internasjonale vitenskapsakademier og vitenskapsorganisasjoner

Fagfelter for Kavliprisen:

Det store, det lille - og det mest komplekse.

Delta i feiringen av vitenskapen under

Kavliprisuken i september.

I år feirer vi vinnerne for 2020 og 2022.

Mottakere av Kavliprisen 2022 kunngjøres onsdag 1. juni kl 15:00 av preses i Vitenskapsakademiet Lise Øvreås. Kavliprisen deles ut til fremragende forskere i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap.

Praktisk informasjon

Se kunngjøringen av Kavliprisen

Kunngjøringen kan ses på nettsidene til Kavliprisen. (Se også lenke informasjonsboksen).

Prisene, som består av en gullmedalje, et diplom og et prisbeløp på en million amerikanske dollar for hvert fagfelt, anerkjenner fremragende forskning, gjør den tilgjengelig for offentligheten, belønner kreativitet og skal bidra til økt internasjonalt forskningssamarbeid.

Bilde
kavli prize gold medal
Astrophysics, nanoscience and neuroscience – the largest, the smallest, and the most complex. - Fred Kavli

Kunngjøring og utdeling
Det Norske Videnskaps-Akademi kunngjør prisvinnerne på våren, mens et medlem av kongefamilien overrekker Kavliprisene i en seremoni i Oslo under Kavliuka i september.

Fred Kavli
Den norskfødte gründeren og filantropen Fred Kavli tok med seg sin nysgjerrighet for vitenskapens små, store og komplekse mysterier fra Eresfjord i Romsdal til USA. Der etablerte han stiftelsen The Kavli Foundation som arbeider for vitenskapens fremme. Stiftelsen, med Fred Kavli i spissen, tok initiativet til at Kavliprisen ble opprettet i 2005. Det er The Kavli Foundation som bidrar med prispengene.

Kunnskapsdepartementet arrangerer en bankett til ære for Kavliprisvinnerne etter prisutdelingen.

Kavliprisen ble delt ut første gang i 2008, og er et samarbeid mellom den amerikanske forskningsstiftelsen The Kavli FoundationKunnskapsdepartementet og Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Bilde
Kavli Prize Announcement
Kavli Prize Announcement 2022