Workshopserie

Energikrisen i Europa - rettferdig fordeling og markedsdesign

Åpent

Dagens markedsdesign har sikret at de som vil betale mest for strøm får kjøpe den, samtidig som tilbyderne av strøm tilbyr den så billig som mulig. Det er den marginale tilbyderen som setter prisen og alle de andre tjener. Dette gir optimal ressursallokering på både kort og lang sikt. Nå har det oppstått en rekke interessante spørsmål rundt krafteksport, fordelingseffekter, prisdannelse og virkemidler. Arrangementet krever påmelding. 

 

Se direkte her: 

 

11:30–12:00 Lett servering

12:00–12:10 Asgeir Tomasgard, NTNU: Om workshopserien  

Praktisk informasjon

12:10–14:30 Mette Bjørndal, NHH
                         Stefan Jaehnert, SINTEF
                         Jan Bråten, Statnett
                         Tanja Winther, UiO
                         Fredrik Färber, Forbrukerrådet
                         Kraftprodusent, tbc
                         Norsk Hydro
14:30 –15:00   Panel og åpen diskusjon

Arrangementet strømmes

Bilde
Energikrisen i Europa, webinar
Samarbeidspartnerne i workshopserien.