Holmboeprisen 2022

Holmboeprisen til lærer Tor Espen Kristensen

Fakta om Holmboeprisen: 

Bernt Michael Holmboe (1795-1850) var lærer ved Oslo katedralskole. Holmboe var lærer for Norges fremste matematiker, Niels Henrik Abel.  

Niels Henrik Abel (1802-1829) har gitt navn til Norges prestisjetunge, internasjonale matematikkpris, Abelprisen

I 2005 ble Holmboeprisen opprettet av Norsk matematikkråd. 

Prisbeløpet er på 100 000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole. Abelprisens styre finansierer Holmboeprisen.   

Tor Espen Kristensen ved Stord vidaregåande skule er årets mattelærer. Norsk matematikkråd kunngjorde i dag at han får Holmboeprisen for 2022. Tor Espen Kristensen utmerker seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for elevene og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt, skriver priskomiteen.  

Bilde
Tor Espen Kristensen, vinner av Holmboeprisen 2022
Tor Espen Kristensen, vinner av Holmboeprisen 2022

Holmboeprisen er en pris som hedrer lærere. Prisen er oppkalt etter Bernt Michael Holmboe (1795–1850). Holmboe var matematiker og spesielt kjent som lærer til Niels Henrik Abel, og var den som først oppdaget Abels talent. Prisen tildeles hvert år en eller flere lærere som har utmerket seg med god undervisning i matematikk. Lærerprisen er ett av flere tiltak som blir støttet av Abelstyret for å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk. 

«Vi vil spesielt understreke Kristensens evne til å motivere sine elever. Elevene sier at han er svært motiverende, lun og engasjert. Priskomiteen vil også trekke fram at Kristensen er en meget faglig kompetent lærer, og han har gjennom sitt daglige virke vært med på å utvikle matematikkundervisningen her til lands», sier leder av Norsk Matematikkråd, Antonella Zanna Munthe-Kaas. 

Prisen vil deles ut av Kunnskapsminister Tonje Brenna i en seremoni ved Oslo katedralskole under Abeluka, mandag 23. mai. 

Utradisjonell 

I sitt arbeid legger Kristensen vekt på at elevene skal bli dyktige problemløsere i samarbeid med andre. Elevene jobber med vertikale tavler i tilfeldig inndelte grupper på tre til fire elever, inspirert av pedagogikken til matematikeren Peter Liljedahl.  

Kristensen omtales som en endringsagent på sin egen skole, blant annet i prosjektet «Matematikk for framtida». Han bidrar til å styrke fellesskapet mellom lærere og bruker flere metoder for læring og evaluering. Han er også kjent for å bruke digitale hjelpemidler på en smart måte, slik at verktøyene som brukes bidrar til å øke elevenes matematiske forståelse.  

Utvikler matematikkfaget 

Kristensen er en ressursperson for Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim, og han har bidratt til nye læreplaner i faget. Han har utgitt læremidler i bruk av GeoGebra og i programmering. Nå underviser han også ved Universitetet i Bergen, der han har ansvaret for videreutdanningskurs for lærere. 

Les hele komiteens omtale av Tor Espen Kristensen. 
 

Hederlig omtale til læregruppe i P-matte, Holtet v.g i Oslo 

I tillegg til årets prisvinner, gir Holmboekomitéen hederlig omtale til matematikklærerne i 1P-Y for helse- og oppvekstfag og 2P-Y ved Holtet videregående skole i Oslo. Mange av elevene i disse klassene har lave inntakspoeng og har opplevd liten tro på egen mestring i matematikkfaget. 85 % av elevene er minoritetsspråklige. De syv lærerne gjør en uvurderlig innsats for å øke elevenes kompetanse, mestringstro og trivsel med faget.