Holmboeprisen 2022 til Tor Espen Kristensen / Abelprisuken 2022

Se bilder: Statsråd Tonje Brenna deler ut Holmboeprisen

For inviterte
Oslo Katedralskole
Mer om Holmboeprisen

•    Bernt Michael Holmboe (1795-1850) var lærer ved Oslo katedralskole. Holmboe var lærer for Norges fremste matematiker, Niels Henrik Abel. 
•    Holmboe skrev matematikkbøker og oppdaget Abels talent innen matematikk.
•    Niels Henrik Abel (1802-1829) har gitt navn til Norges prestisjetunge, internasjonale matematikkpris, Abelprisen.
•    I 2005 ble Holmboeprisen opprettet av Norsk matematikkråd.
•    Prisbeløpet er på 100 000 kr og deles likt mellom prisvinner og prisvinners skole. Abelprisens styre finansierer Holmboeprisen.
•    Prisen deles ut av Kunnskapsminister Tonje Brenna i en seremoni ved Oslo katedralskole under Abeluka, mandag 23. mai.  

Les  priskomiteens omtale: https://holmboeprisen.no/

Statsråd Tonje Brenna deler ut Holmboeprisen i en seremoni på Oslo Katedralskole mandag 23. mai til Tor Espen Kristensen. Han er lærer på Stord vidaregåande skule. Se bildegalleri nederst i denne saken. 

Bilde
Tor Espen Kristensen, vinner av Holmboeprisen 2022
Tor Espen Kristensen (Foto: UiB)

 

 

 

Det er Norsk matematikkråd som står bak prisen. Tor Espen Kristensen utmerker seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for elevene og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt, ifølge priskomiteen. 

Bent Michael Holmboes minnepris – Holmboeprisen – er en pris som hedrer lærere. Den tildeles hvert år til en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk. 

Bilde
Antonella Munthe-Kaas
Antonella Munthe-Kaas (Foto: UiB).

– Vi vil spesielt understreke Kristensens evne til å motivere sine elever. Elevene sier at han er svært motiverende, lun og engasjert. Priskomiteen vil også trekke fram at Kristensen er en meget faglig kompetent lærer og han har gjennom sitt daglige virke vært med på å utvikle matematikkundervisningen her til lands, sier leder av Norsk Matematikkråd, Antonella Zanna Munthe-Kaas.

Utradisjonell
Kristensen legger vekt på at elevene skal bli dyktige problemløsere i samarbeid med andre. Elevene jobber med vertikale tavler i tilfeldig inndelte grupper på tre til fire elever, inspirert av pedagogikken til matematikeren Peter Liljedahl. 
Kristensen omtales som en endringsagent på sin egen skole, blant annet i prosjektet «Matematikk for framtida». Han bidrar til å styrke fellesskapet mellom lærere og bruker flere metoder for læring og evaluering. Han er også kjent for å bruke digitale hjelpemidler på en smart måte, slik at verktøyene som brukes bidrar til å øke elevenes matematiske forståelse. 

Bilde
Helena Eleanor Skarheim
Helena Eleanor Skarheim, elev på Oslo Katedralskole, er konferansier under Holmboeprisutdelingen.

 

Utvikler matematikkfaget
Han er en ressursperson for Matematikksenteret ved NTNU i Trondheim, og han har bidratt til nye læreplaner i faget. Han har utgitt læremidler i bruk av GeoGebra og i programmering. Nå underviser han også ved Universitetet i Bergen, der han har ansvaret for videreutdanningskurs for lærere.

Hederlig omtale 
I tillegg til årets prisvinner, gir priskomitéen hederlig omtale til matematikklærerne i 1P-Y for helse- og oppvekstfag og 2P-Y ved Holtet videregående skole i Oslo. Mange av elevene i disse klassene har lave inntakspoeng og har opplevd liten tro på egen mestring i matematikkfaget. 85 % av elevene er minoritetsspråklige. De syv lærerne gjør en uvurderlig innsats for å øke elevenes kompetanse, mestringstro og trivsel med faget.

Bilde
Vilja Krokann Teksum
Vilja Krokann Teksum, elev på Oslo Katedralskole, er konferansier under Holmboeprisutdelingen.
Relatert bildegalleri

Holmboeprisutdelingen