NTVAs ærepris

Suksesshistorier fra en renere og grønnere prosessindustri

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Magne Dåstøl tildeles NTVAs Ærespris for 2022 for utvikling av banebrytende teknologi for sitt målrettede arbeid med å fjerne et stort forurensningsproblem fra Elkems silisiumproduksjon og deretter gjøre det gjenvunne materialet microsilica til et så etterspurt materiale at det i dag er et eget, stort og lønnsomt forretningsområde på verdensbasis.

17:30    Møtestart, introduksjoner ved møteleder Marianne Harg
17:40    Bård Stranheim, Green Industry Cluster
18:00    Hans Erik Vatne, Norsk Hydro ASA: Grønn aluminium, hva Hydro har gjort,
               og ambisjoner mot 2030
18:20    Håvard Moe, Elkem ASA Sirkulærøkonomi i prosessindustrien
18:40    Spørsmålsseanse samlet
19:00    Diplomoverrekkelse
19:10    Magne Dåstøl intervjues av Odd Richard Valmot, Teknisk Ukeblad
19:30    Møteslutt
20:00    Middag

Bilde
Øverst fra venstre: Magne Dåstøl, Marianne Harg, Bård Stranheim, Hans Erik Vatne, Hans Erik Vatne og Odd Richard Valmot.
Øverst fra venstre: Magne Dåstøl, Marianne Harg, Bård Stranheim, Hans Erik Vatne, Hans Erik Vatne og Odd Richard Valmot.

Påmelding er nødvendig