Formiddagsmøte

Wehrmacht i Norge

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Bøker av Torgeir Ekerholt Sæveraas

Torgeir Ekerholt Sæveraas er utdannet historiker med doktorgrad i okkupasjonshistorie fra NTNU (2017). Han arbeider for tiden som forfatter med flere bokprosjekter om okkupasjonshistoriske temaer, deriblant Wehrmacht i Norge. På vakt i krigens skjebnesone (Pax 2021).

Bilde
Formiddagsmøte 25 oktober
Torgeir Ekerholt Sæveraas Foto: Mari Vold/Pax forlag

Da den andre verdenskrig var over, var det fortsatt mer enn 300.000 tyske soldater i Norge. Hvem var disse menneskene, hvorfor ble de så mange, og hva gjorde de egentlig her? Hvilke spor etterlot de seg i det norske samfunnet og landskapet, og var de bare vanlige, unge menn som ble fanget inn av et farlig og kriminelt regime, eller var de politiske og ideologisk overbeviste soldater som kjempet for nazi-regimet med glød og overbevisning til siste slutt? Gjennom å ta utgangspunkt i Adolf Hitlers karakteristikk av Norge som «Krigens skjebnesone» i januar 1942, vil dette foredraget søke å gi svar på spørsmålene ovenfor, samt vise hvilke konsekvenser Hitlers «skjebnesone»-retorikk og -overbevisning fikk, både for tyske soldater og okkuperte nordmenn.