Workshopserie

Energikrisen i Europa

Åpent
Grand Hotel, Karl Johans Gate 27 (Lokalet Gerhardsen), Oslo

Bakgrunnen for denne serien av workshoper er perioden med svært høye energipriser i Europa som også har forplantet seg til høye strømpriser i Norge og store prisforskjeller mellom regioner. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er en viktig faktor for både omstillingen av det norske samfunnet og framtidig velferd. Målet med seminarserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget innenfor tematikken.

Praktisk informasjon

Registrering nødvendig:  
Registrer deg her

Følg programmet på nett:
Live-stream

Last ned program (PDF)

WS4 Karbonprising
Karbonprisene i EU har stor innvirkning både på kraftpriser og omstillingen av europeisk industri. Mekanismer som Carbon Border Adjustment Mechanism kan benyttes til å supplere karbonprising for å sikre konkurransedyktig industri, men kan og legge hindringer for effektiv handel. Samtidig er det en interessant utvikling i det frivillige karbonmarkedet. Vi ønsker å diskutere både hvordan disse markedene virker og kan eller bør utvikle seg videre.

Program
11:30: Lett lunsj og mingling
12:00: Velkommen v/ Asgeir Tomasgard

12:10: Presentasjoner
Karbonmarkedet og videre utvikling, Ingvild Sørhus, Refinitiv
EU ETS og markedsstabiliseringsreserve, Knut E. Rosendahl, NMBU
Utforming av CBAM-ordninger, Taran Fæhn, SSB
Industriens perspektiv, Jostein Røynesdal, Hydro
Frivillig karbonmarked for negative utslipp, Asbjørn Torvanger, CICERO

13:40: Pause

14:00: Presentasjoner
Forretningsmodeller, Audun Asplund, Lyse Neo
Gunnar Eskeland, NHH

14:30: Panel og åpen diskusjon

Bilde
montasje