Støtte til dødsdømte Dr. A. Djalali

Les mer om saken mot Dr. Ahmadreza Djalali

Det Norske Videnskaps-Akademi oppfordrer sine medlemmer og nettlesere forøvrig til å støtte dødsdømte Dr. Ahmadreza Djalali og protestere overfor iranske myndigheter. Dr. Djalali er spesialist i katastrofemedisin.

Det Norske Videnskaps-Akademi er medlem i International Science Council (ISC), som blant annet arbeider for å beskytte den friheten og ansvaret alle akademikere over hele verden burde ha. ISC har fulgt saken mot den iransk-svenske katastrofemedisineren Dr. Ahmadreza Djalali, som i 2017 ble dømt til døden i Iran. Han ble dømt basert på beskyldninger om at han hadde gitt etterretningsinformasjon til Israelske myndigheter. Dr Djalali har gjentatte ganger benektet dette. 

FN følger saken
Også FN følger med på denne saken, og FNs arbeidsgruppe «Group on Arbitrary Detention» krever at Dr Djalali blir løslatt umiddelbart. 

Bilde
Dr. Ahmadreza Djalali
Den svensk-iranske spesialisten i katastrofemedisin Dr. Ahmadreza Djalali er dømt til døden av iranske myndigheter. (Foto: Scholars at risk network)

Skal henrettes 21. mai
Nå, fire år senere, har situasjonen tilspisset seg: Iranske myndigheter har berammet henrettelsen til 21. mai.

ISC oppfordrer alle sine medlemsakademier til å protestere og gjøre denne saken kjent for sine akademimedlemmer og i sine respektive land for øvrig. 

Det var Akademimedlem Anne Husebekk, som nylig ble valgt som ISC "Vice-President for Freedom and Responsibility in Science" og leder ISCs komite for "Freedom and Responsibility in Science", som gjorde DNVA oppmerksom på dødsdommen mot Dr. Ahmadreza Djalali.

Det Norske Videnskaps-Akademi oppfordrer med dette alle til å protestere overfor iranske myndigheter.