Akademimøte

Akademisk ytringsfrihet - hvor står vi nå?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

NOU Norges offentlige utredninger 2022:2
Akademisk ytringsfrihet

 

Førsteamanuensis Anine Kierulf innleder med å oppsummerer NOU-rapporten og innspill fra høringsrunden. 

Kommentarer ved Ragna Aarli, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, nyvalgt leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og professor ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU, og Kristian Gundersen, professor ved Institutt for biovitenskap, UiO.

Se opptak: 

Om arrangementet:

Bilde
Anine Kierulf - årsmøtet 2022
Anine Kierulf

Anine Kierulf er tidligere advokat, nå førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hennes fagfelt er ytringsfrihet, allmenn rettsteori, menneskerettigheter, konstitusjonell rett, og statsforfatningsrett.

Hun ledet en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe om ytringsfrihet i akademia som la fram sin rapport i mars 2022.

 

Kommentarer ved:

Bilde
Deltaker på møte 20. oktober 2022
Ragna Aarli, Lise Lyngsnes Randeberg og Kristian Gundersen

Ragna Aarli er prodekan for forskning og professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Hun er utdannet jurist og medieviter og var medlem av Ytringsfrihetskommisjonen som nylig avga utredningen NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale til Kultur- og likestillingsdepartementet.

Lise Lyngsnes Randeberg er nyvalgt leder i Akademikerne og professor i biomedisinsk optikk og fotonikk ved NTNU. Randeberg har vært tillitsvalgt siden 2003, først lokalt ved NTNU, og senere som visepresident og president i Tekna frem til i fjor. Randeberg er nå øverste leder av hovedorganisasjonen Akademikerne.  Hun har styreerfaring fra både akademia, organisasjoner og privat næringsliv, og er blant annet styreleder i Teknisk Ukeblad Media AS. 

Kristian Gundersen er professor i biologi (fysiologi) ved Universitetet i Oslo. Han har hatt forskningsopphold ved Washington and Harvard University, og arbeider med nerve-muskel interaksjoner. Han er president i Nordisk Forening for fysiologi, og har vært vitenskapelig medlem av Det akademiske kollegium/Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo. Han har engasjert seg i flere saker som berører akademisk ytringsfrihet, gitt innspill til Kierulfutvalget og skrevet en rekke innlegg om akademisk frihet.