Akademimøte

Akademisk ytringsfrihet - hvor står vi nå?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

NOU Norges offentlige utredninger 2022:2
Akademisk ytringsfrihet

 

Førsteamanuensis Anine Kierulf innleder med å oppsummerer NOU-rapporten og innspill fra høringsrunden. 

Paneldebatt

Bilde
Anine Kierulf - årsmøtet 2022
Anine Kierulf

Anine Kierulf er tidligere advokat, nå førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo og spesialrådgiver ved Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). Hennes fagfelt er ytringsfrihet, allmenn rettsteori, menneskerettigheter, konstitusjonell rett, og statsforfatningsrett.

Hun ledet en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe om ytringsfrihet i akademia som la fram sin rapport i mars 2022.