Akademimøte

Det første vitenskapsselskapet i Christiania 1822

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Minnetale over Ove Havnes ved Kaare Aksnes.
Minnetale over Peter Klæboe ved Claus Jørgen Nielsen.

Foredrag ved John Peter Collett, professor emeritus, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo