Akademimøte

Det første vitenskapsselskapet i Christiania 1822

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
MINNETALER

Møtet åpner med at Kaare Aksens holder minnetale over Ove Havnes og Claus Jørgen Nielsen holder minnetale over Peter Klæboe.

Det er i år 200 år siden Den fysiografiske forening ble stiftet i Christiania. Foreningen kan regnes som den første forløper til Videnskabsselskabet i Christiania fra 1857, som i dag er Det Norske Videnskaps-Akademi.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent.

Møtet vil bli strømmet direkte på denne siden.

 

Foredrag ved John Peter Collett, professor emeritus, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo:

Initiativtagerne til foreningen var en gruppe av svært unge medisin- og realfagskandidater og studenter, blant dem Balthazar Mathias Keilhau og Christian Boeck. Boeck spilte senere en hovedrolle i etableringen av Videnskabsselskabet, hvor han står som medlem nr 1 og var vekslende preses og visepreses i 20 år, frem til sin død. Boeck var den bærende kraft i Den fysiografiske forening så lenge denne var i virksomhet.

Hva var hensikten med dette tidlige «vitenskapsselskapet», og hvilke oppgaver tok det opp? Og hvorfor var det akkurat disse unge mennene (at ingen kvinner var med, var i samtiden nærmest selvsagt) som tok initiativet? 

 

Bilde
Foredragsholder 8 desember 2022
John Peter Collett

John Peter Collett (født 1953) er professor emeritus i historie ved Universitetet i Oslo, hvor han underviste fra 1992 til han ble pensjonist i 2020, siden 2001 som professor. Hans vitenskapelige forfatterskap har i hovedsak dreid seg om vitenskapelige institusjoner, i skjæringspunktet mellom forskning, politikk og økonomi. I årene 1996 til 2011 var han tilknyttet Forum for universitetshistorie, de siste årene som prosjektleder og hovedredaktør for 9-bindsverket som ble utarbeidet til Universitetet i Oslo’s 200-årsjubileum i 2011. Selv er han forfatter av første bind: «Universitetet i nasjonen. Det Kongelige Frederiks Universitet 1811-1870». Hans foreløpig siste utgivelse er biografien "Thorvald Meyer. Byens beste borger» (2019).