Workshopserie

Energikrisen i Europa - WS5 Energieffektivisering i bygg og industri

Åpent
Høyres hus, Stortingsgaten 20

Bakgrunnen for denne serien av workshoper er perioden med svært høye energipriser i Europa som også har forplantet seg til høye strømpriser i Norge og store prisforskjeller mellom regioner. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er en viktig faktor for både omstillingen av det norske samfunnet og framtidig velferd. Målet med seminarserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget innenfor tematikken.

WS5 Energieffektivisering i bugg og industri
Bygninger står for 40 prosent av energiforbruket i EU og ca. 36 prosent av energirelaterte klimagassutslipp. I Norge kan energieffektivisering av bygninger bidra til frigjøring av over 20TWh årlig. Potensielt kan energieffektivisering redusere strømprisene, frigjøre ren energi til nytte for både industri og eksport, styrke forsyningssikkerheten, og minske behovet etablering av nye verdikjeder, markeder og infrastrukturer. På workshoppen ser vi på nåværende situasjon og diskuterer videre utvikling.

Program
11:30 - 12:00 Lett servering 

12:00 - 12:05
Velkommen v/ Ruth Astrid Sæter (moderator) og Asgeir Tomasgard (NTRANS)

Praktisk informasjon

Påmelding her 

Følg programmet på nett: 
Live-stream 

Last ned program (PDF)


12:05 - 12:20 Kort felles intro 
Petter Røkke (HighEFF) og Thomas Kringlebotn Thiis (ZEN)

12:20 - 14:45 Presentasjoner 
Karen Byskov Lindberg, FME ZEN
Håkon Selvnes, FME HighEFF
Arnkell Petersen, Multiconsult
Øystein Fjørtoft, Rema Etablering Midt Norge
Kort pause 
Cathinca Gjestland, Eramet Norway 
Hans Jakob Walnum, Vestlandsforskning


14:45 - 15:20 Panel, åpen diskusjon og sluttkommentar

 

Bilde
Energikrisen i Europa WS5