Presidiet mener

– Forskningsrådet må ikke svekkes

Presidiet mener

Kronikk i (Aftenposten, 14.06.2022):

Forskningsrådet må ikke svekkes

Felles innlegg fra ni norske vitenskapsakademier, samt Akademibevegelsen (Khrono, 21.06.2022): Økt forsknings­formidling gir ikke nødvendigvis økt kvalitet. 

Disse står bak innlegget i Khrono:

  • Medlemmer av Akademibevegelsen i Norge
  • Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi
  • Academia Europaea, Bergen Knowledge Hub
  • Agder Vitenskapsakademi
  • Akademiet for yngre forskere
  • Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab
  • Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Norges Tekniske Vitenskapsakademi
  • Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning
  • Vitenskapsakademiet i Stavanger
Les mer om Forskningsrådet

Kaster styret i Forskningsrådet (Universitetsavisa, 12.05.2022)

Dette er det nye styret i Forskningsrådet (Khrono, 12.05.2022) 

Første møte for nytt styre i Forskningsrådet (Forskningsrådet, 16.05.2022)

Dette er krisen i Forskningsrådet (Aftenposten, 21.05.2022) 

Advarer om situasjonen i forskningen - Det er styrets plikt å si ifra om dette (Aftenposten, 23.06.2022)KPMG om den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet (Forskningsrådet, 28.06.2022)

Det Norske Videnskaps-Akademi ser med stor bekymring på de siste ukers utvikling rundt Norges forskningsråd, skriver presidiet i en kronikk i Aftenposten. Denne uken kom de norske vitenskapsakademiene, inkludert Det Norske Videnskaps-Akademi, med et felles innlegg i Khrono.

Det Norske Videnskaps-Akademi har tidligere uttalt seg i Aftenposten om urolighetene i Forskningsrådet. 

- Selv om bevilgningsnivået fra regjeringen opprettholdes og Stortinget innvilger en fullmakt som gir mulighet til mer fleksibel bruk av pengene, vil tiltakene som nå gjennomføres, ha potensial til å gjøre stor skade på norsk forskning over flere år, skriver presidiet i kronikken fra 14. juni 2022.

Hele kronikken er å finne i Aftenposten.

Samlet vitenskapsakademier

Denne uken gikk alle de norske vitenskapsakademier ut med en felles uttalelse i det nettbaserte bransjemagasinet Khrono. Blant dem var også Det Norske Videnskaps-Akademi. I innlegget står det blant annet at: «(...) vi kan ikke se at det er godtgjort at det formidles for lite, slik situasjonen er i dag. Vi kan derfor ikke se behovet for at det knyttes incentivmidler til formidling.»

Bilde
Presidium 2022
Presidiet i Det Norske Videnskaps-Akademi: Lise Øvreås, Preses. (Foto: UiB). Terje Lohndal, Visepreses. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA). Kenneth Ruud, Visepreses. (Foto: Eirik Furu Baardsen). Gunn Elisabeth Birkelund, generalsekretær. (Foto: Eirik Furu Baardsen)