Akademimøte

Makt i Norge. 50 år siden den første maktutredningen og 25 år siden den andre – er det på tide med en ny?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Medlemsmøte klokken 16.30 - 17.30

Møtet åpner med minnetale.

Professorene Gudmund Hernes og Øyvind Østerud innleder møtet, deretter blir det paneldabatt med følgende deltakere;

Kjell Salvanes, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole
Anniken Hagelund, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Are Skeie Hermansen, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Elisabeth Ivarsflaten, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen