Bør vi satse på kjernekraft som energikilde?

Deltakeravgift
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til møte i Oslo 6. september kl. 18:00 i DNVAs lokaler i Drammensveien 78. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte. Etter møtet inviterer vi til nydelig tapas og forfriskninger. Egenandel for mat + drikke 500,-

Bilde
Bør vi satse på kjernekraft som energikilde?

 

Påmelding

Påmelding via Hoopla innen 2. september.

Om møtet:
Hvordan skal vi sikre energiforsyningen og fremskaffe mer energi med lave CO₂-utslipp, uten å rasere mer natur enn høyst nødvendig? Flere internasjonale forskningsmiljøer peker på kjernekraft som en viktig del av fremtiden om man skal nå klimamålene. Energi- og forsyningssikkerhet i Europa er under press, spesielt på grunn av Russlands invasjon i Ukraina, og flere land reviderer nå sin kjernekraftstrategi.

I flere tiår har det vært en utbredt skepsis mot å ta i bruk kjernekraft i vår energimiks, blant annet som følge av ulykker ved Three Mile Island i 1979, Tsjernobyl i 1986 og Fukushima i 2011. Med dagens energikrise og behovet for bærekraftige energikilder er det flere som mener at vi ikke lenger kan se vekk fra kjernekraft, hverken internasjonalt eller nasjonalt.

I juli 2022 vedtok EU-parlamentet at satsinger på kjernekraft var å anse som bærekraftige investeringer. Vedtaket var kontroversielt, men viser tydelig at kjernekraft som energikilde er blitt langt mer aktuelt enn bare for noen få måneder siden. NTVA ønsker derfor å belyse mulighetene og begrensningene for kjernekraft som energiform, både internasjonalt og ikke minst i Norge.

På vårt møte i Oslo den 6. september vil professor Jan Emblemsvåg fra NTNU innlede til diskusjon. Han vil se på stråling, ulykker, fotavtrykk, avfall og kostnader. Noen av de lovende retningene innen utviklingen av kjernekraft de neste 10 årene vil også bli belyst. Til slutt vil en mulig strategi for Norge bli presentert. Vi vil også få innlegg av Oskar Njaa i Bellona og avslutter med en panelsamtale, der også AUF og Unge Høyre vil delta.

  • Åpningskommentar ved Kristin Vinje, NTVA (ca. 5 minutter)
  • Innledning professor Jan Emblemsvåg fra NTNU, (ca. 15 minutter)
  • Kommentar Oskar Njaa fra Bellona (ca. 15 minutter)

Debatt med

  • Mathias Meyer (Klimavenner for Kjernekraft og Høyre)
  • Gaute Børstad Skjervø (nestleder AUF)
  • Innledere
  • Spørsmål og kommentarer fra salen

Det vil bli servert tapas og forfriskninger i etterkant av møtet.

Velkommen!