Workshopserie

Energikrisen i Europa - WS6 Forsyningssikkerhet

Åpent
Lerchendal gård, Trondheim

Vi ønsker velkommen til workshop om energikrisen i Europa i regi av NTVA, DNVA, NTRANS, ZEN, Cineldi, HydroCEN og HighEFF. Den sjette workshopen i serien arrangeres 23, august kl. 11:30-16:00 på Lerchendal gård i Trondheim. Vi har plass til ca. 50 i lokalet, og i tillegg vil det streames på www.ntva.no. Det er først til mølla for fysisk oppmøte og registering er påkrevd for dette. Velkommen!

Bakgrunnen for denne serien av workshoper er perioden med svært høye energipriser i Europa som også har forplantet seg til høye strømpriser i Norge og store prisforskjeller mellom regioner. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er en viktig faktor for både omstillingen av det norske samfunnet og framtidig velferd. Målet med seminarserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktaunderlaget innenfor tematikken.

Opptak fra WS1: https://youtu.be/vFwDWaagyCY
Opptak fra WS2: https://youtu.be/5jvBObGEAEo
Opptak fra WS3:https://youtu.be/Q5pF1hNshoI
Opptak fra WS4:https://youtu.be/lBaEImu5IwE
Opptak fra WS5: https://youtu.be/g8K865rpLQo

 

WS5 Forsyningssikkerhet

2022 var det første året hvor det var reell bekymring for at vi ikke hadde nok tilgjengelig vannkraft. Sikker tilgang på strøm er grunnleggende for Norske samfunnsfunksjoner. Vi er utsatt for tørrår og varierende tilsig i vannkraftsystemet, og forsyningssikkerheten forutsetter muligheten til kraftutveksling. Det finnes også andre trusler, som ekstremvær, terror/sabotasje, driftspåkjenninger, og manglende bemanning/kompetanse. Graden av IKT-avhengighet er økende og nødvendig for integrasjon av fornybare energikilder, samspill med flere energibærere, automatisering, fleksible markeder, selvforsyning og lokale energisamfunn. Samtidig representerer digitale løsninger økende trusler for kraftsystemet.

11:30 – 12:00            Lett servering

12:00 - 12:05             Velkommen

 • Ruth Astrid Sæter (moderator) og Asgeir Tomasgard (NTRANS)

  Praktisk informasjon

  Påmelding her 

  Følg programmet på nett: 
  Live-stream 
   

12:05 - 15:30            Presentasjoner

 • Forsyningssikkerhet for elektrisitet på veien mot nullutslippssamfunnet, Gerd Kjølle, FME CINELDI
 • Hvordan bidrar vannkraften til forsyningssikkerheten (energi og effekt)
 • Fleksibilitetsmarked – fra lokale markeder til oppskalering
 • Fleksibilitet som systemtjenester – hvilke behov ser vi for fleksibilitet
 • Mikronett og lokale energisamfunn – vil folk bli mer selvforsynte?
 • Vi går mot en strammere effektbalanse for kraft


15:30 – 16:00            Panel, åpen diskusjon og sluttkommentar

Organisert av NTRANS, Det Norske Videnskaps-Akademi, Norges Tekniske Vitenskapsakademi , CINDELI, HydroCen, ZEN og HighEFF.