Symposium

Hvordan produsere nok, sunn og trygg mat i samsvar med FNs bærekraftsmål?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA), Drammensveien 78, Oslo

FNs bærekraftsmål berører norsk matproduksjon. I dette symposiet vil fagpersoner fra ulike norske miljøer holde foredrag om bærekraft i det norske matsystemet, produksjonsmetoder som fremmer bærekraft, hvilken betydning matproduksjon og metoder som benyttes i matproduksjon har for helsa vår og hvilken betydning matproduksjon har for miljøet. 

Program

Påmelding

Symposiet er åpent for alle som ønsker å delta.

Deltakeravgiften er kr 500,- (kr 200 for studenter) og betales ved påmelding på nettsiden:
https://www.deltager.no/
geomedisin2022

Spørsmål om påmelding kan rettes til komiteens nestleder Geir Aamodt: geir.aamodt@nmbu.no

Programansvarlig: Komite for geomedisin – mat, miljø, helse, DNVA

 

08:00 – 09:00  Registrering, kaffe/te

09:00 – 09:15  Åpning og velkommen. Akademiets generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund og leder av Komite for geomedisin – mat, miljø, helse Aksel Bernhoft

 

Del 1: Innledende temaer

09:15 – 09:30: Om FNs bærekraftsmål og målene som berører vår matproduksjon. Anne Lise Brantsæter, seniorforsker Folkehelseinstituttet

09:30 – 09:50: Status for norsk landbruk og hvordan få økt bærekraft i det norske matsystemet. Arne Bardalen, spesialrådgiver NIBIO

Spørsmål/diskusjon

 

Del 2: Produksjonsmetoder i fokus

10:00 – 10:20: Vi må starte med jorda. Dag Jørund Lønning, professor/rektor Høgskulen for grøn utvikling.

10:20 – 10:35: Samarbeid om vitenskapelige råd for regenerativt jordbruk i Europa. Thomas Elmqvist, professor Stockholms Universitet og Bal Ram Singh, professor emeritus NMBU

09:35 – 09:45: Overgang fra konvensjonell til regenerativ korndyrking - nye metoder gir optimisme for framtiden. Dag Molteberg, dr. scient. og bonde, Ormo gård, Skjeberg.

Spørsmål/diskusjon

10:55 – 11:25: Pause m/forfriskninger

11:25 – 11:40: Hvor viktig er mangfold av plantegenetiske ressurser for tilgangen til mat? Regine Andersen, forskningsleder Fridtjof Nansens Institutt

11:40 – 11:55: Hvor viktig er biologisk mangfold av insekter for tilgangen til mat? Tone Birkemoe, professor NMBU

11:55 – 12:10: Produksjonsmetodens betydning for innhold av næringsstoffer, sprøytemidler, legemidler og muggsoppgifter i maten. Aksel Bernhoft, seniorforsker Veterinærinstituttet

12:10 – 12:30: Voldsom økning i lakseoppdrett. Hvordan få det bærekraftig? Trygve Poppe, professor emeritus, NMBU Veterinærhøgskolen

Spørsmål/diskusjon

12:45 – 13:45 Lunsj

 

Del 3: Forbrukerne i fokus

13:45 – 14:05: Næringsstoffer og giftstoffer i maten - kunnskapsgrunnlag for å sikre trygg mat og et sunt kosthold  Harald Gjein, direktør Vitenskapskomiteen for mat og miljø

14:05 – 14:25: Hvordan gjøre det lettere for forbrukerne å velge bærekraftig mat? Knut Inge Klepp, områdedirektør Folkehelseinstituttet.

14:25 -  14:40: Hvordan begrense overforbruk og kasting av mat? Aina Elstad Stensgård, forskningsleder Norsk institutt for bærekraftsforskning

Spørsmål/diskusjon

14:50 – 15:20: Pause m/forfriskninger

 

Del 4: Miljø i fokus
15:20 – 15:35: Fornybar energi og bærekraft i matproduksjonen. Per Kristian Rørstad, forsker NMBU.

15:35 – 15:55: Har vi vilje til å utvikle landbruket i en retning som bidrar til å stoppe klimaendringene? Ragnhild Nilsen, entreprenør/kunstner Klimapsykologene AS.

Spørsmål/diskusjon

16:05-16:10 Avslutning