Valg i Akademiet

Nye ledere og styremedlemmer

Kjetil Taskén er ny visepreses og klasseleder for Den matematisk-naturvitenskapelige klasse i Det Norske Videnskaps-Akademi fra januar 2023. Han etterfølger Kenneth Ruud som visepreses. Terje Lohndal fortsetter som visepreses for Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap i 2023, og vil være stedfortreder for preses. 

 

Bilde
ny visepreses Kjetil Taskèn Vitenskapsakademiet
Kjetil Taskén er ny visepreses og klasseleder for Den matematisk-naturvitenskapelige klasse i Det Norske Videnskaps-Akademi fra januar 2023. Foto: UiO.

På medlemsmøtet 15. september i Akademiet er Kristian Ranestad valgt som nestleder i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Knut Børve er valgt som sekretær. I Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap er Øystein Linnebo valgt som nestleder og Astri Andresen som sekretær.

Nye styremedlemmer fra 2023
Karin Andreassen, Cathrine Holst og Hans Munthe-Kaas er valgt som faste medlemmer av styret. Helge Jordheim, Iver B. Neumann og Einar Uggerud er valgt som varamedlemmer av Akademiets styre fra 2023.

Lise Øverås fortsetter som preses og Gunn Elisabeth Birkelund fortsetter i vervet som generalsekretær i Vitenskapsakademiet.