Det Norske Videnskaps-Akademis menneskerettighetskomite

Frykter undertrykkelse og vold i Iran

Om Akademiets menneskerettighets komite

Akademiets menneskerettighetskomite fremmer og forsvarer menneskerettene til vitenskapsmenn og -kvinner, studenter og andre som lærere, helsepersonell og ingeniører i verden.Akademiets menneskerettighetskomite jobber spesielt for å få løslatt dem som holdes fengslet i strid med menneskerettene, motarbeide og forhindre mishandling og tortur, og å styrke akademimedlemmenes bevissthet om krenkelser av menneskerettene. Gjennom menneskerettskomiteen er Akademiet tilsluttet International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies.

Medlemmer

Akademiets styre har oppnevnt følgende medlemmer til menneskerettskomitéen for perioden 2022-2024:

Professor Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo - leder av komiteen

Professor Nils Lid Hjort, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Professor Marianne Fyhn, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo

Professor Anna Nylund, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Professor Hugo Lundhaug, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Førsteamanuensis Kjersti Lohne, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo

Professor Inge Jonassen, Institutt for informatikk, Universitetet i Bergen

Gjennom en felles uttalelse fra Vitenskapsakademienes internasjonale nettverk for menneskerettigheter (IHRN) oppfordrer Akademiets menneskerettighetskomite iranske myndigheter om å respektere FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter. Det skriver Hans Petter Graver i en uttalelse fra Akademiets menneskerettighetskomite.

Vitenskapsakademienes internasjonale nettverk for menneskerettigheter (IHRN) har nettopp avgitt en uttalelse om situasjonen i Iran.

Bilde
Ung frisk kvinne versus ung kvinne lemlestet i sykehusseng.
Masha Aminis brutale død har opprørt en hel verden. Menneskerettigheter i Iran adresseres nå av en hel internasjonal vitenskapsakademi-bevegelse. (Foto: Masha Amini / Twitter)

Frykter vold

Protestene kommer som følge av Mahsa (Jina) Aminis brutale død og har spredt seg til universitetene. De internasjonale vitenskapsakademiene frykter undertrykkelse og vold mot studenter, lærere og andre ansatte ved universitetene.

Opprop 

Demonstrasjonene har spredt seg til mer enn 100 universiteter, og et stort antall studenter er arrestert. Flere hundre professorer i Iran har undertegnet et opprop der de protesterer mot arrestasjonene der fredelige studenter bruker ytringsfriheten og protesterer mot myndighetenes politikk. Flere universiteter har blitt invadert av sikkerhetsstyrker og paramilitære.

Bilde
Hans Petter Graver
Hans Petter Graver er leder i Akademiets menneskerettighetskomite.

Vitenskapen støtter menneskerettighetene

Uttalelsen fra nettverket oppfordrer iranske myndigheter til å respektere FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter, og til å løslate studentene som er arrestert.

Det Norske Videnskaps-Akademi slutter seg til denne oppfordringen, og deler den bekymringen som kommer til uttrykk i uttalelsen fra Vitenskapsakademienes internasjonale nettverk for menneskerettigheter.

Om menneskerettighetsarbeid i Det Norske Videnskaps-Akademi

Akademiets menneskerettskomité ble opprettet av Akademiets styre våren 2000 etter initiativ fra professor Dagfinn Føllesdal. Han ledet komiteen de første åtte årene. Deretter overtok professor Arne Haaland som ble etterfulgt av professor Jakob Lothe. Jakob Lothe satt som leder av komiteen i åtte år. Fra 2022 er Hans Petter Graver leder for menneskerettighetskomiteen.