Instituttet for sammenlignende kulturforskning fyller 100 år!

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Instituttet for sammenlignende kulturforskning

Onsdag 26. oktober markeres Instituttet for sammenlignende kulturforskning sin 100 årsdag med seminar i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Instituttet for sammenlignende kulturforskning (ISKF) har siden 1922 inspirert og finansiert tverrfaglig kulturforskning. Frem til 1940-tallet var instituttet et slags norsk, humanvitenskapelig forskningsråd som sto bak banebrytende og moderne prosjekter innenfor felt som arkeologi, etnologi og folkloristikk, religionsvitenskap, rettsvitenskap og språkforskning. Instituttet har også utgitt en stor rekke bøker. Instituttet har gjennom hele sin historie vært nært knyttet til Det norske videnskaps-akademi og til universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.


10:00 – 10:15 Arne Bugge Amundsen: Velkommen
10:15 – 11:00 Jon Kyllingstad: Om ISKF’s tidlige historie
11:00 – 11:30 Dag Michalsen: Om Fredrik Stang og ideen om sammenlignende rettsvitenskap
11:30 – 12:00 Ingvild Sælid Gilhus: Om sammenlignende religionsvitenskap

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 13:30 Arne Bugge Amundsen: Om sammenlignende kulturvitenskap 
13:30 – 14:00 Bernt Brendemoen: Om sammenlignende språkvitenskap
14:00 – 14:30 Henriette Hafsaas: Om eit forskingsprosjekt i Nubia i eit samanliknande perspektiv
14:30 – 15:00 Morten Stige: Sammenlignende grubleseminarer – kirkelig kulturarv i kontekst
15:00 – 15:30 Dragana Bielicki: Om sammenlignende migrasjonsforskning