Regjeringens langtidsplan

Ny giv for forskningen?

Åpent
Det Norske Videnskapsakademi

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til debatt om regjeringens forslag til ‘Langtidsplan for forskning og høyere utdanning’. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.

Påmelding

Etter møtet inviterer vi til videre diskusjon med tapas og forfriskninger. Det er en egenandel for mat og drikke på 500 kr. Påmelding via denne lenken

Program:

18.00-18.05  Åpningskommentar v/ Tore Li (NTVA)

18.05-18.25  Innledning v/ statssekretær                              Oddmund Løkensgard Hoel, Kunnskapsdepartementet                                                              
18.25-18.40  Innledning v/ stortingsrepresentant
Kari- Anne Jønnes
, Høyre, Utdannings- og  forskningskomiteen

18.40-19.15  Paneldebatt, åpen diskusjon og spørsmål                                                                                           

19.15- 21.00  Tapas og forfriskninger

Møtet strømmes også, lenke kommer senere.

Bilde
Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel
Statssekretær Oddmund L. Hoel. Foto: Ragne B. Lysaker.

I forbindelse med den reviderte langtidsplanen for forskning og høyere utdanning stiller vi disse spørsmålene:

– Svarer regjeringens prioriteringer i langtidsplanen på det norske samfunnets nåværende og fremtidige utfordringer?

– Er det mulig – og ønskelig – å ha høye vekstambisjoner for forskning og høyere utdanning i en tid hvor de offentlige budsjettene ventelig vil bli mye strammere?

– Er langtidsplanen et hensiktsmessig styringsverktøy  i forskningspolitikken? Eller burde vi gå tilbake til den gamle formen med stortingsmeldinger om forskning?

Bilde
Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes
Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes. Foto: Stortinget.

– Er langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i tilfredsstillende grad et sektorovergripende dokument, eller er planen primært et dokument for Kunnskapsdepartementets sektor? Hvis det siste er tilfelle, bør det være slik?