Oppfølgingsmøte / Vitenskapsråd

Er tiden kommet for å tenke nytt om GMO?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Mer informasjon om programmet

Er tiden kommet for å tenke nytt om GMO?

Detaljert program

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk, uttalte EASAC, en sammenslutning av europeiske vitenskapsakademier, i 2020. EASAC ba om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevdet at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker. Det Norske Videnskaps-Akademi arrangerte et frokostmøte på temaet i oktober 2020. I påvente av en NOU om genmodifisering sommeren 2023, følger vi nå opp med et halvdags-seminar med faglig oppdatering og fremtidsperspektiver i samarbeid med Bioteknologirådet og Tekna.

Bilde
Nå er vi spente på hvordan det nye utvalget for vitenskapsråd vil ta dette arbeidet videre, sier generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund.
Det nye utvalget for vitenskapsrådgivning følger opp frokostmøtet i 2020 om genmodifisering av planter med et halvdagsseminar tirsdag 24. januar 2023.

I 2018 bestemte EU-domstolen at reglene for genmodifisering også skulle gjelde for alle organismer som er blitt genmodifisert ved hjelp av nye metoder. Dette gjør det vanskelig å utvikle planter som gir bedre avlinger, noe som er nødvendig for å få et mer produktivt, klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. EASAC påpekte i sin kommentar at de nye genmodifiseringsteknikkene har et stort potensial både for å løse problemer rundt mat- og ernæringssikkerhet, for å rette ut sosial ulikhet, og også for å bidra til å motvirke klimaendringer. 

Det Norske Videnskaps-Akademi følger nå opp og inviterer til seminar om dette temaet, som ikke ble mindre aktuelt med tildelingen av Nobelprisen i kjemi til Jennifer Doudna og Emanuelle Charpentier som oppdaget genredigering i bakterier og utviklet dette til en generell metode. Tildelingen ble delvis begrunnet ved nytten metoden kan ha i planteforedling. (De fikk forøvrig også Kavliprisen i 2018.)

Opptak fra møtet

Se opptak fra møtet på Akademiets YouTube-kanal.

Program

0900:     Velkommen, preses Lise Øvreås
09:05:    Litt om Det Norske Videnskaps-Akademi, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Marina Tofting
09:10:    Litt om vitenskapsrådgivning i Det Norske Videnskaps-Akademi og bakgrunnen for dette møtet om GMO, Inger Sandlie, medlem i vitenskapsrådgivningsutvalget og Sigrid Bratlie, molekylærbiolog og prosjektleder for genteknologi i NCE Heidner Biocluster 

09:15:    GMO – Hva er situasjonen nå? 

09:25:    Ole Kristian Fauchald, professor Institutt for offentlig rett, UiO
09:45:    Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør, Mattilsynet   
10:05:    Aina Bartmann, daglig leder GMO-Nettverket. 
10:25:    Espen Gamlund, professor i filosoi, UiB 

10:45:    Pause, kaffe og kringle

11:15:     Framtidsperspektiver

11:15:    Dag Aksnes, professor i marinbiologi, UiB
11:35:    Reidunn Aalen, professor i plantegenetikk, UiO
11:55:    Anna Wargelius, forskningssjef, Havforskningsinstituttet
12:15:    Ole F Norheim, leder Bioteknologirådet

12:35:    Debatt ledet av Petter Frost, direktør i Bioteknologirådet
1300:     Slutt

Ordstyrer: Inger Sandlie

Velkommen!

Bilde
Inger
Inger Sandlie, medlem av Akademiets utvalg for vitenskapsrådgivning, inviterer til oppfølgingsmøte om genmodifisering av organismer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Se opptak fra møtet på Akademiets YouTube-kanal.

Bilde
GMO illustrert ved hjelp av mais. Grafisk element med teksten: Er det på tide å tenke nytt om GMO