Akademimøte

Fusk i forskning. Forskerens eller forskningsinstitusjonens feil?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
MINNETALE

Møtet åpner med at Tove Bull holder minnetale over Toril Swan

Innledning ved professor Ole M. Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle og strømmes. Strømmelenke legges på denne siden.