Nansenfondet søker stipendmottakere for 2023

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fra 1. desember og fram til 15. januar 2023. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder.

I samsvar med de enkelte fonds statutter kan det tildeles midler. 

Det kan søkes i perioden 1. desember 2022 til 15. januar 2023.

Alle må søke elektronisk. Søknadsbehandlingen administreres av Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo.