Akademimøte

Norges sikkerhetspolitiske omgivelser etter Russlands invasjon av Ukraina

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Minnetaler

Møtet åpner med at Kari Greve holder minnetale over Erling S. Skaug og Jan Eivind Myhre holder minnetale over Sivert Langholm

Det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa er i 2022 blitt endret på dramatisk vis. Russlands invasjon av Ukraina, som startet den 24. februar, har utviklet seg til å bli den største bakkekrigen vi har hatt i vår verdensdel siden den andre verdenskrig.

Praktisk informasjon

Møtet er åpent for alle og strømmes. Strømmelenke legges på denne siden.

Titalls tusen mennesker er blitt drept, militære så vel som sivile, og millioner av ukrainere er blitt drevet på flukt i og utenfor eget land. Krigens humanitære, økonomiske og utenrikspolitiske konsekvenser vil trolig være følbare i lang tid fremover, også utenfor Europa. I denne situasjonen er det viktig å reflektere over spørsmål som disse: Hva betyr krigen i Ukraina for Norges bilaterale forhold til Russland og den fremtidige sikkerhetssituasjonen i nordområdene og Arktis? Hvordan påvirkes og utfordres samholdet i EU og Nato? Og hva vil være Europas plass i det fremvoksende internasjonale systemet, preget av rivalisering mellom USA og Kina?

Innledere er:

  • Kristian Åtland (FFI): «Norges forhold til Russland og sikkerhetssituasjonen i nord».
  • Marianne Riddervold (NUPI, HINN): «Europa i endring: EU og Nato i et nytt sikkerhetspolitisk landskap».
  • Øystein Tunsjø (FHS): «Europa i periferien: Europeisk sikkerhetspolitikk i et nytt bipolart internasjonalt system».
Bilde
Foredragsholder 12 januar 2023
Kristian Åtland

Kristian Åtland er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og professor II i statsvitenskap ved Nord universitet. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet og har tidligere studert russisk, historie og øststatskunnskap ved Universitetet i Oslo. Før han ble forsvarsforsker i 2002 arbeidet han åtte år i Utenrikstjenesten, hvor han blant annet tjenestegjorde som ambassadesekretær ved Ambassaden i Kyiv og konsul ved Generalkonsulatet i San Francisco. Som forsker har han skrevet en rekke artikler og forskningsrapporter om russlandsrelaterte temaer, herunder russisk forsvarsutvikling og sikkerhetspolitiske problemstillinger i nordområdene. 

 

 

 

 

 

Bilde
Foredragsholer 12 januar 2023
Marianne Riddervold

Marianne Riddervold er professor i statsvitenskap ved Høyskolen Innlandet, forsker ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Senior Fellow ved Institute of European Studies ved University of California, Berkeley. Riddervold har en Phd i statsvitenskap fra Arena - senter for Europaforskning ved Universitetet i Oslo. Hun var tidligere post-doc og forsker ved Arena. Riddervolds forskningsinteresser inkluderer europeisk integrasjon, europeisk utenriks, sikkerhet- og forsvarspolitikk, EU-kriser, transatlantiske relasjoner og teoriutvikling innen internasjonal politikk og europeisk integrasjon.