Statsbudsjett 2022-23 / Saken om Forskningsrådet

Sektoren ble hørt: Forskningsrådet får 1,64 milliarder

Statsbudsjett 2022-23

Kraftfullt engangsgrep sikrer norsk forskning (regjeringen.no) Proposisjon 21 S lister budsjettforslagene for Kunnskapsdepartementet, som lagt fram i statsråd 25.11.2022. Det er kapittel 285, post 52, 53 og 54 som foreslås økt.

PRESIDIET MENER

Kronikk i (Aftenposten, 13.06.2022):

Forskningsrådet må ikke svekkes

Felles innlegg fra den norske Akademibevegelsen (Khrono, 21.06.2022): Økt forsknings­formidling gir ikke nødvendigvis økt kvalitet. 

Disse står bak innlegget i Khrono:

  • Academia Borealis, Nord-Norges Vitenskapsakademi
  • Academia Europaea, Bergen Knowledge Hub
  • Agder Vitenskapsakademi
  • Akademiet for yngre forskere
  • Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab
  • Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Norges Tekniske Vitenskapsakademi
  • Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning
  • Vitenskapsakademiet i Stavanger
Realtert FORSKNINGSRÅDET 2022

Har funnet 1,6 milliarder - Unngår katastrofe for norsk forskning (Khrono 25.11.2022)

Pengekrisen løst (Aftenposten 25.11.2022)

Europeisk forskningstopp: – Kortsiktig tenkning er svært farlig for forskningens fremtid (Aftenposten 07. 09.2022)

ERCs Maria Leptin forvalter 160 milliarder kroner til forskning. 

KPMG om den økonomiske situasjonen i Forskningsrådet (Forskningsrådet, 28.06.2022)

Advarer om situasjonen i forskningen - Det er styrets plikt å si ifra om dette (Aftenposten, 23.06.2022)

Dette er krisen i Forskningsrådet (Aftenposten, 21.05.2022) 

Første møte for nytt styre i Forskningsrådet (Forskningsrådet, 16.05.2022)

Kaster styret i Forskningsrådet (Universitetsavisa, 12.05.2022)

Dette er det nye styret i Forskningsrådet (Khrono, 12.05.2022) 

Støre-regjeringen søker å sikre norsk forskning med et «kraftfullt engangsgrep» i sine forslag til Statsbudsjett. Det skriver regjeringen.no etter statsråd med Kongen i dag. Grepet går ut på en engangsbevilgning til Forskningsrådet på 1,64 milliarder kroner. 

Bilde
Lise Øvreås. (Foto: Thomas Eckhoff / DNVA)
Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Thomas B. Eckhoff)

-    Vi er svært glade for denne positive nyheten, det sikrer kontinuitet hos norske forskningsmiljøer, og vi er spesielt glade for at politikerne har lyttet til presset fra sektoren og nå får på plass tildeling til unge forskere også i 2023, sier Lise Øvreås, preses i Det Norske-Videnskaps-Akademi.

Langsiktig tenkning  helt avgjørende

-    Før sommeren gikk vi i Videnskapsakademiet ut med en kronikk i Aftenposten hvor vi advarte om svekkelsen av Forskningsrådet og de følgene det ville ha for forskning i Norge. Vi la særlig vekt på faren for å miste de unge forskertalentene, sier Gunn Elisabeth Birkelund, generalsekretær.

Bilde
Statsminister Gahr Støre
Statsminister Jonas Gahr Støre. (Foto: Regjeringen)

Regjeringens vilje – sendes til Stortinget

Bilde
Ola Borten Moe Forsknings- og høyereutdanningsminister
Ola Borten Moe (Sp) er forsknings- og høyere utdanningsminister. (Foto: Regjeringen)

Støre-regjeringen sender nå forslaget til Stortinget, som vedtar statsbudsjettet.

Bevilgningene som foreslås er for tre poster; den langsiktige og grunnleggende forskningen, sektoroverskridende og strategiske satsningen, og forsknings-infrastuktur for forskning av nasjonal interesse.