Formiddagsmøte

Den moderne død

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Sine Halkjelsvik Bjordal som skulle presentere stavkirkenes kulturhistorie i nytt lys har måttet avlyse pga sykdom. Stein A. Evensen tar over og drøfter om  begrepet "Den moderne død " har mening, og hva som eventuelt kjennetegner denne livsavslutningen. 

Foredrag ved Stein A. Evensen. Han er professor emeritus i indremedisin ved UiO og Rikshospitalet. Dekanus ved Det medisinske fakultet 1998 – 2006. Medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi og Kommandør av St. Olavs orden.