Formiddagsmøte

Er sosiale medier døende?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg

At sosiale medier er døende er blitt hevdet i snart et 10 år, men stemmer dette? Sosiale medier er ikke døende. De er fortsatt veldig relevante for folk i dag. Imidlertid kan det hende at noen av de mest populære sosiale nettstedene ikke er like populære som de en gang var. Men hva er egentlig sosiale medier i dag, og hvordan vil fremtiden se ut? 

Ny utvikling innen kunstig intelligens har endret sosiale medier radikalt på kort tid, og på måter som mange ikke kunne forutse. Nye algoritmer og maskinlæringsteknologier har gjort det mulig for sosiale medier å forutsi og forandre brukernes atferd, og dette har hatt konsekvenser for den måten vi forbinder med hverandre og opprettholder våre relasjoner. En av de mest merkbare endringene er den økte bruken av persontilpassede anbefalingsalgoritmer. Disse algoritmene tar i bruk brukerdata for å lære hva brukerne liker og ikke liker, og bruker denne kunnskapen til å tilpasse innholdet de ser. Dette har ført til at vi i stadig større grad blir eksponert for innhold som bekrefter våre egne meninger og forforståelse, noe som kan ha negative konsekvenser. En sentral annen utvikling på sosiale medier, som er lite utforsket utover såkalte «deep fakes», er hvordan kunstig intelligens skaper innhold og ytringer på nettet, ofte uten innblanding fra mennesker. En rapport fra Europol (2022) for EU anslår at 90 prosent av innholdet på nett vil være generert av kunstig intelligente maskiner innen 2026. Hvilke konsekvenser dette vil få er uvisst. Det er derfor et stort behov for å forstå de sosiale implikasjonene maskingenerert innhold og ytringer i et demokrati- og ytringsperspektiv.

 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte 14. mars
Petter Bae Brandtzæg Foto: Jarli & Jordan

Petter Bae Brandtzæg er professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefforsker ved SINTEF Digital. Han har forsket på sosiale medier og dets påvirkning på samfunnet og relasjoner i over 20 år.