Formiddagsmøte

Hvordan kan demokratiet bli bedre til å løse klimakrisen?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Arild Vatn

Det er økende erkjennelse av at vi ikke makter å handtere de utfordringene som klima- og naturkrisa skaper. Vi har et beslutningssystem som ikke evner å handtere de naturgitte grensene som ligger til grunn for disse krisene.

Dette systemet kjennetegnes av kortsiktighet og dype strukturelle problemer med hensyn til avveiingen mellom økonomisk vekst og påfølgende miljøutfordringer. Mens noen etterspør et mer diktatorisk svar på utfordringene, ser andre behov for et fordypet demokrati. I foredraget vil jeg forklare hva de strukturelle problemene består i og hvorfor et fordypet demokrati er et nødvendig svar på disse utfordringene. Jeg vil begrunne hvorfor ønsket om ‘et opplyst enevelde’ er en avsporing. Videre vil jeg diskutere noen konkrete forslag om hva en fordypning av demokratiet kan innebære. 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte  2. mai 2022
Arild Vatn

Arild Vatn er professor emeritus ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har i en mannsalder jobbet med miljøspørsmål nasjonalt og internasjonalt. Han var koordinerende hovedforfatter på Naturpanelets nylig publiserte ‘verdirapport’. Hans siste bok bærer tittelen ‘Bærekraftig økonomi’.