Akademimøte

Inequalities in education: Causes, consequences, and potential measures to reduce them

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
MINNETALE

Møtet åpner med Fredrik Thue holder minnetale over Odd-Bjørn Fure

Foredrag ved Sigrid Blömeke og Henrik Daae Zachrisson.

Education can change lives. However, substantial proportions of children world-wide are not given the opportunity to realize their potential. Educational inequalities exist, for instance, with respect to students’ gender, socioeconomic family background, and school quality. The detrimental effects of such inequalities are cumulative, putting many children at risk for school dropout, criminality, or unemployment.

In this talk, we will provide evidence on the individual and contextual characteristics causing educational inequalities. In addition, we will present the state of research on how to design and when to deliver educational opportunities that offer remedies and exploit the potential for increased equality including their costs. However, the research on inequalities in education is currently extremely fragmented. We have therefore only a rudimentary understanding of how or why these characteristics, uniquely and synergistically, lead to inequalities. Consequently, we do not know which characteristics have the potential for promoting equality. At the end of this presentation, we will therefore sketch the research program of CREATE – the Centre for Research on Equality in Education – that will in an internationally unprecedented manner bring together the substantive and methodological expertise needed to generate novel knowledge about how to reduce the inequalities. Our ambition is to redefine how barriers to achieving equality in education are identified and addressed so that all children are able to realise their potential, irrespective of their background.
 

Bilde
Foredragsholder 15 juni 2023
Sigrid Blömeke Foto: UiO

Sigrid Blömeke er professor og senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO) ved Universitetet i Oslo. Ho er påtroppende direktør for Senter for fremragende forskning CREATE: "Centre for Research on Equality in Education ". Blömekes forskning fokuserer på måling av elevenes og lærernes kompetanse og korleis disse er relatert til kvarandre og til skole- og klasseromskonteksten med fokus på å forklare forskjeller som oppstår blant elevene gjennom utdanningsløpet. Før Blömeke kom til Norge i 2014, var ho professor ved Humboldt Universität zu Berlin i Tyskland og ved Michigan State University i USA. Ho blei valgt inn som medlem i Det Norske Videnskabs-akademi i 2021.

 

Bilde
Foredragsholder 15. juni 2023
Henrik Daae Zachrisson Foto: UiO

Henrik Daae Zachrisson er psykolog og professor ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, og skal overta som leder for CREATE i senterets andre periode. Han leder en tverrfaglig forskningsgruppe som arbeider med temaer knyttet til konsekvenser av fattigdom for barn- og unges utvikling og læring, og barnehagens og skolens rolle i å forebygge sosial ulikhet. Denne gruppen er finansiert av det Europeiske forskningsrådet. Zachrisson sitter også i det regjeringsoppnevnte ekspertgruppen om barn i fattige familier, som skal levere sin rapport i august 2023.