Formiddagsmøte

Psykedelika mot depresjon – status og muligheter

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved  professor Ole A. Andreassen:

Depresjon er blant sykdommene med størst global sykdomsbyrde. Alvorlige depresjoner er vanskelig å behandle med få effektive medikamenter, og enda færre under utvikling. Men nå har en helt ny type substanser vist lovende resultater i foreløpige studier: psykedeliske stoffer slik som psilocybin og liknende (ketamin, MDMA). 

Disse har andre virkningsmekanismer, ser ut til å ha hurtig innsettende effekt, og virker å ha lite bivirkninger. Men alle har et misbrukspotensial og flere er underlagt narkotikalovgivning. Mange av disse substansene er nå under utprøving i tråd med standard for legemiddelstudier. Disse nye medikamentene får stor medieoppmerksomhet, og utfordrer flere gamle «sannheter» om depresjonsbehandling. Det inkluderer psykologiske og biologiske mekanismer, samt sykdomssyn, legemiddellovgivning og finansiering av kliniske studier. 

 

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte 21 februar
Ole A. Andreassen Foto: Kirsten Sjøwall

Ole A. Andreassen dr med er professor ved Universitetet i Oslo, og overlege ved Oslo universitetssykehus. Han leder SFF NORMENT og har fokus på translasjonsforskning for å forstå mekanismer og utvikle bedre behandling av psykiske lidelser.