Formiddagsmøte

Tilhører Russland Europa?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved professor emeritus Bernt Hagtvet: "Lenin, Oktoberrevolusjonen og den russiske borgerkrigen 1917 – 21 i lys av krigen i Ukraina."

 

Den russiske revolusjonene i oktober 1917 - som var et statskupp mer enn en revolusjon, revolusjonen kom senere - hører åpenbart til det 20 århundres viktigste begivenheter. Et interessant spørsmål vi kan stille er: Finnes det noen forbindelsespunkter mellom oktober 1917 og dagens russiske invasjon av Ukraina? 

Med sitt storverk om den russiske borgerkrigen, utgitt på norsk i høst, har den britiske historikeren Antony Beevor forsøkt å forme et perspektiv på russisk historie og politikk fram til vår tid. Med utgangspunkt i dette verket, og med særlig vekt på Beevors analyse av Lenins rolle, vil jeg forsøke å gi en samlet fremstilling av russisk historie fram til dagens invasjon. Hovedspørsmålet er: Har Russland noen gang tilhørt Europa?

Bernt Hagtvet er en norsk statsviter, skribent, debattant og professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er ekspert på ekstreme politiske bevegelser, demokrati- og menneskerettsstudier samt folkemordsstudier. Han har blitt beskrevet som «Norges fremste ekspert på totalitære regimer og tankegods i det 20. århundret".