Årbok tilgjengelig for nedlasting

Året 2021 i Det Norske Videnskaps-Akademi

Årboken for 2021 er nå klar og tilgjengelig for nedlasting. Den inneholder alle foredragene som ble holdt i 2021.

Blant annet finner du foredraget: Hvordan oppstår bevisste opplevelser i hjernen? Innblikk i nyere naturvitenskapelig bevissthetsforskning, holdt av Johan Fredrik Storm.

Du finner også Nansen Minneforelesning holdt av Jakob Lothe med fokus på Nansen som forsker og menneskerettighetsforekjemper.

Videre kan du lese sammendrag fra Komite for geomedisin sitt symposium Pandemiers start og spredning - Hvilken innflytelse har vi mennesker?

Årboken inneholder i tillegg et komplett medlemsregister i de ulike klassene, samt minnetaler. 

Last den ned her: 

Årbok med medlemsregister, minnetaler og foredrag (pdf)

Bilde
Forside årbok 2021