Minneord

Ole Didrik Lærum til minne

Kreftforsker og tidligere preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum, er død. 

Lærum var preses og visepreses i perioden 2005-2008 og har i en årrekke vært et aktivt medlem av Akademiet. Senest i november deltok han på et møte i Akademiets forskningsetiske utvalg, hvor han var medlem siden 2017. Han var professor ved Universitetet i Bergen, hvor han også var rektor, og etter pensjonsalder var han tilknyttet Universitetet i København. Alltid levende opptatt av forskning, og en bauta, både faglig og personlig. 

Bilde
Ole Didrik Lærum, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, kunngjør hvem som tildeles de første Kavliprisene. (Foto: Knut Falch/Scanpix)
Tidligere preses i Akademiet, Ole Didrik Lærum. . Foto: Knut Falch/Scanpix.

Han var også medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og Academia Europaea. For oss i DNVA har det vært en  ære og en stor glede å arbeide sammen med ham. Vi er mange som har nytt godt av hans kloke og avbalanserte vesen, hans humor, og hans blikk og omsorg for andre. Han etterlater seg en "code of conduct" som vi skal prøve å leve opp til - faglig nysgjerrig, faglig stringent, opptatt av forskningsetiske problemstillinger og med en personlig ro og et glimt i øyet som gjør at man har følt seg vel i hans selskap. Han vil bli dypt savnet. 

Det vil bli holdt minneord over Ole Didrik Lærum senere i år. 

 

Gunn Elisabeth Birkelund
Generalsekretær