FRIDTJOF NANSENS BELØNNING FOR FREMRAGENDE FORSKNING

Fridtjof Nansens belønning til Ole A. Andreassen

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen realfag og medisin for 2023 tildeles Ole A. Andreassen. Han får belønningen for fremragende forskning innen psykiatrisk molekylær genetikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen hhv humaniora og samfunnsfag og relafag og medisin går til Katrine V. Løken  for fremragende forskning innen samfunnsøkonomi og Nina Holden for fremragende forskning innen sannsynlighetsteori og matematisk fysikk.

Bilde
Mottaker av Fridtjof Nansens belønning for fremragende orskning 2023
Ole A. Andreassen Foto: Kirsten Sjøwall/UiO

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte i mars å tildele Ole A. Andreassen Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2023 innen realfag og medisin.

I komiteens innstilling står det blant annet;

"Andreassen er en visjonær forsker som anvender nye metoder på grunnleggende og viktige vitenskapelige problemstillinger på en fremragende måte. Han har vært en av pionerne innen psykiatrisk molekylær genetikk og så tidlig hvordan man kunne bruke ny teknologi til å forstå årsakene til alvorlige mentale lidelser." 

Ole A. Andreassen: "Dette var en stor ære, ikke bare for meg personlig og forskningsarbeidet jeg har utført siden jeg startet som student i Bergen.  Men det er også en anerkjennelse til alle mine  dyktige medarbeiderne og samarbeidspartene, og ikke minst et tydelig signal om at forskning på mental helse er viktig!"

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsfag 2023
Katrine V. Løken

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitensfag for 2023 går til Katrine V. Løken

Hun får belønningen for fremragende forskning innen samfunnsøkonomi.

I komiteens innstilling står det blant annet; "Løken er en synlig og engasjert forsker som deltar aktivt med formidling både i forskningsmiljøet og i bredere samfunnssammenhenger, eksempelvis gjennom en fast månedlig spalte i Dagens Næringsliv hvor hun presenterer ny forskning med utgangspunkt i en aktuell norske problemstilling."

 - «Det er en stor ære å få pris for fremdragende forskning. Jeg har hatt veldig dyktige samarbeidspartnere i ulike prosjekter og vil gjerne takke alle sammen. Forskning blir som regel best i fellesskap, og i samfunnsøkonomi er det blitt mer og mer vanlig å forske i grupper. Et annet viktig premiss for fremdragende forskning i samfunnsøkonomi er god tilgang på data. I Norge er vi verdensledende på tilgang til data for forskere og det jobbes med å bli enda bedre både på tilgang, men også på etterprøving. Dette er veldig viktig for forskning, men også for forvaltning og politikkutforming.»

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2023 realfag og medisin
Nina Holden

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2023 går til Nina Holden.

Hun får prisen for fremragende forskning innen sannsynlighetsteori og matematisk fysikk.

I komiteens innstilling står det blant annet at "Holden har gjort viktige og dyptpløyende matematiske oppdagelser. Hun er produktiv og har publisert 26 artikler i svært prestisjetunge internasjonale tidsskrifter. Hun har vunnet en rekke internasjonale priser for arbeidene sine. Hun er redaksjonelt medlem av en av de mest sentrale tidsskriftene i analyse og sannsynlighet, Annales de l’Institut Henri Poincaré. Hun er også en ettertraktet foredragsholder og blir hyppig invitert til de viktigste internasjonale konferansene i feltet. Dette viser at Holden allerede fem år etter avlagt PhD er en internasjonalt anerkjent autoritet innen sitt felt."

NIna Holden sier i en kommentar: "Det er veldig hyggelig å få prisen, og jeg setter stor pris på den anerkjennelsen den gir av arbeidene mine og fagfeltet mitt. Det er spesielt gøy at prisen er oppkalt etter en så historisk viktig person som Nansen. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle samarbeidspartnerne mine og alle andre som støtter arbeidet mitt."

Om belønningen
Belønningen deles ut på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel onsdag 3. mai klokken 18.00.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsvitenskap og realfag & medisin. I 2023 deles belønninge ut innen realfag og medisin.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år pr. 3. mai.

For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Vessela N. Kristensen, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.