Akademimøte

Blir det fredeligere i verden?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
MINNETALE

Professor Stein A. Evensen holder minnetale over Sverre Olaf Lie.

Krig, fred, statistikk og prediksjon

De siste årene har man forsket på grunnlaget for å forutsi væpnet konflikt. Man har også testet ut løsninger i et live konfliktvarslingsystem kalt VIEWS. Hvilke løsninger er mest effektive og nyttige? Dette er noen av forskningsspørsmålene som et forskerteam har jobbet med i arbeidsgruppen «Stability and Change» på CAS 2022/23. Viktigst blant spørsmålene er forsøk på å konstruere prediksjoner over antall drepte i konflikter. Forskjellige kilder til usikkerhet knyttet til inputdata, modellvalg og statistisk usikkerhet blir også drøftet. Hva er den potensielle gevinsten ved å bruke modeller som håndterer usikkerhet? Hva lærer vi av databaser om krig og konflikt? Hvilke målbare faktorer er med på å avgjøre om konfliktnivået går opp eller ned? Er demokratiindekser gode prediktorer? 

Se opptak her:

 

Professor Håvard Hegre: Hvordan forutsi væpnet konflikt?
VIEWS-teamet har de siste åreene forsket på grunnlaget for å forutsi væpnet konflikt og også testet ut løsninger i et live konfliktvarslingsystem kalt VIEWS. Innlegget diskuterer hvilke løsninger som er mest effektive og nyttige samt noen av forskningsspørsmålene som teamet har jobbet med i løpet av arbeidsgruppen «Stability and Change» på CAS 2022/23. Viktigst blant disse er behovet for å konstruere prediksjoner som sannsynlighetsfordelinger over antall drepte i konflikter. Innlegget diskuterer forskjellige kilder til usikkerhet som usikkerhet om inputdata, modellvalg og statistisk usikkerhet, hvordan evaluere modeller som håndterer usikkerhet, samt skisserer den potensielle gevinsten ved å bruke slike modeller. 

Professor Nils Lid Hjort:
Hva lærer vi av databaser om krig og konflikt? Hvilke målbare faktorer er med på å avgjøre om konfliktnivået går opp eller ned? Er demokratiindekser gode prediktorer? Jeg skal se på noen av modellene, analysene og erfaringene vi gjør oss i kjølvannet av "Stability and Change"-prosjektet. 

Biografier

Bilde
Foreragsholder Akademimøte 26. oktober 2023
Håvard Hegre

Håvard Hegre er forsker ved Fredsforskningsinstituttet Oslo (PRIO) og ved Institutt for freds- og konfliktforskning ved Uppsala universitet. Forskningen hans fokuserer på prognoser av politiske hendelser og deres innvirkning, så vel som forholdet mellom demokrati, utvikling og væpnet konflikt. Forskningen er finansiert av Det europeiske forskningsrådet (ERC), Norges forskningsråd, Riksbankens Jubileumsfond, det svenske forskningsrådet, Verdensbanken, FN og andre. Fra 2017 til 2021 utviklet han et tidlig varslingssystem for politisk vold (https://viewsforecasting.org <https://viewsforecasting.org/>). Hegre utvider for tiden dette systemet med midler fra ERC og Riksbankens Jubileumsfond. Han sitter i redaksjonen og er assisterende redaktør for Journal of Peace Research, International Studies Review og Research and Politics.

 

 

Bilde
Foredragsholder 26. oktober 2023
Nils Lid Hjort

Nils Lid Hjort er professor i statistikk ved Matematisk institutt, UiO. Den faglige horisonten er vid, for utvikling av modeller og inferensmetoder, og for anvendelser i ulike temaområder (fra kriger til hvaler, fra skøyteløp til Platons dialoger, fra økonometri til en krangel mellom Sjolokhov og Solzhenitsyn). Han har publisert bøker på Oxford og Cambridge University Press og ledet NFR-prosjekter. I CAS-prosjektet har han arbeidet med nye modeller for tapstall i væpnede konflikter, metodikk for estimering av antall drepte med manglende data, med identifikasjon av endringspunkter og trender, og for prediksjon med usikkerhet.