Akademimøte i Bergen

En liten, åpen norsk økonomi

Åpent
Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen
MINNETALER

Det blir holdt to minnetaler over tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum av hhv professor Lars Andreas Akslen og preses Lise Øvreås.

OM AKADEMIMØTENE

Akademimøtene er månedlige og åpne for alle interesserte.

Møtene starter som oftest med minnetaler over tidligere medlemmer, etterfulgt av et vitenskapelig foredrag.

Opplysninger om norsk økonomi på 1800-tallet er en etterkrigskonstruksjon fra Statistisk Sentralbyrås side. SSB ønsket å presentere lange linjer i norsk økonomi. I virkeligheten, mener Brautaset, finnes ingen "norsk økonomi" på 1800-tallet, bare deløkonomier vendt mot utlandet. Norge var ikke økonomisk integrert. Dette har hun presentert bl.a. i artikkelen " En liten, open norsk økonomi ", i J.E. Myhre (red.), "Myten om det fattige Norge" (2021), en utgivelse støttet av Det Norske Vienskaps-Akademi.

Forerag ved professor i historie ved Universitetet i Bergen, Camilla Brautaset.

Bilde
Foredragsholder på Akademimøtet i Bergen 2. november 2023
Camilla Brautaset