Akademimøte i Bergen

En liten, åpen norsk økonomi

Åpent
Hotel Norge, Nedre Ole Bulls plass 4, Bergen
MINNETALER

Det blir holdt to minnetaler over tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum av hhv professor Lars Andreas Akslen og preses Lise Øvreås. Deretter holder Tor Eldevik minnetale over Kristian B. Dysthe.

Opplysninger om norsk økonomi på 1800-tallet er en etterkrigskonstruksjon fra Statistisk Sentralbyrås side. Se foredraget direkte nederst i denne saken.


SSB ønsket å presentere lange linjer i norsk økonomi. I virkeligheten, mener Brautaset, finnes ingen "norsk økonomi" på 1800-tallet, bare deløkonomier vendt mot utlandet. Norge var ikke økonomisk integrert. Dette har hun presentert bl.a. i artikkelen "Ein liten, open norsk økonomi ", i J. E. Myhre (red.), "Myten om det fattige Norge" (2021), en utgivelse støttet av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Foredrag ved professor i historie ved Universitetet i Bergen, Camilla Brautaset.

Bilde
Foredragsholder på Akademimøtet i Bergen 2. november 2023
Camilla Brautaset

Camilla Brautaset er dekan ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen og er til vanlig professor i moderne økonomisk historie samme sted. Brautaset er utdannet dr. oecon fra Norges handelshøyskole (2002) og har tidligere blant annet jobbet som forsker ved London School of Economics and Political Science (2002 –2004). 

Brautasets har faglig bakgrunn fra både samfunnsøkonomi, historie og økonomisk historie. Hun har spesialisert seg innenfor makroøkonomisk historie, transnasjonal historie, kvantitative kilder og metoder, økonomisk politikk og institusjonell endring. 

Hun har forsket bredt i både geografisk og tematisk forstand, og er spesielt opptatt av historiske bevegelser på tvers av politiske, geografiske og kulturelle grenser. Hennes forskning strekker seg fra Bergen til Beijing, og fra fiskehandel til forbudt kjærlighet. 

Se opptak her: