Akademimøte

Kunstig intelligens – ChatGPT: Hvor står vi – hvor går vi?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Hva er mulighetene knyttet til kunstig intelligens i undervisning, forskning og akademisk virksomhet? 

Ny teknologi endrer jobbinnhold og yrkesstruktur. Dette har skjedd innen mange virksomheter. En gang gikk arbeiderne til angrep på ‘spinning-Jenny’ og andre maskiner som gjorde jobben deres overflødig. Er det nå de intellektuelles tur?

Under møtet diskuterer vi: I stedet for å frykte utviklingen – hva betyr de nye mulighetene knyttet til kunstig intelligens for undervisning, forskning og akademisk virksomhet? For det andre: hva er risikoen ved såkalt AGI (artificial general intelligence – også kjent som ‘the singularity’)?

Hvilke behov for regulering ser man og i så fall hvilke på på hvilken måte? EU har startet et arbeid for å regulere kunstig intelligens og arbeider med dette, men går det for trengt? Samtidig setter regjeringen av én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens i Norge for å forske på kunstig intelligens og hva slags konsekvenser teknologien kan ha for det norske samfunnet. 

Innledninger ved:

Forsker ved MediaFutures: Research Centre for Responsible Media Technology & Innovation ved Universitetet i Bergen, Samia Touileb: "Store språkmodeller: Muligheter og utfordringer".

Professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, Tobias Mahler: "Behovet for regulering av kunstig intelligens".
 

Presentasjon av foreragsholderne:

Bilde
Foredragsholder 14 september 2023
Samia Touiled

Samia Touileb er forsker ved MediaFutures forskingssenteret, Universitet i Bergen. Før dette var hun postdoc ved Språkteknologigruppen (LTG), Institutt for informatikk, ved Universitetet i Oslo. Hun har en doktorgrad i informasjonsvitenskap med spesialisering i språkteknologi (Natural Language Processing -- NLP) fra Universitetet i Bergen. Hun er en AI forsker og har jobbet med forskning i og anvendelser av NLP i over tiår. 

Hennes viktigste forskningsinteresser er informasjonsutvinning, skjevheter og rettferdigheter av AI modeller, og anvendelser av AI metoder i oppgaver innen samfunnsvitenskapelig forskning. Hun jobber også hovedsakelig med under- og middels ressurssterke språk som norsk.
 

Bilde
Foredragsholder 14 september 2023
Tobias Mahler

 

Tobias Mahler er professor i rettsinformatikk ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han innehar posisjonen som nestleder ved Senter for rettsinformatikk og er programleder for masterprogrammet "ICT law". I tillegg leder han innovasjonslaben LILO (Legal Innovation Lab Oslo).

Mahler forsker for tiden primært på regulering av robotikk og kunstig intelligens, samt digitale identiteter og risikostyring. Han har sentrale roller i forskningsprosjektene VIROS (Vulnerability in the Robot Society) og SODI (Societal Security and Digital Identities). Videre har Professor Mahler bidratt med sin ekspertise til EU-kommisjonen ved utformingen av EU Digital Services Act, og han er aktivt involvert i utvikling av standarder for kunstig intelligens. Han har tidligere vært gjesteforsker ved Stanford Law School, samt ved Max Planck Instituttet i Freiburg, Tyskland.

Med en juridisk statseksamen fra Tyskland og en doktorgrad fra UiO, tilbyr Mahler undervisning i fag som "Robot Regulation", "Cybersecurity Regulation", "Internet Governance" og "Legal Technology: Artificial Intelligence and the Law". 

Se opptak her: