Akademiets julemøte

Modernisering, sensitivitetslesning og sensur

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
MINNETALE

Møte åpner med at Halvor Moxnes holder minnetale over Peder Borgen.

Hva er oversetterens utfordringer i dag?

De siste årene har det vært en rekke diskusjoner om oversettelse av gamle tekster. Ord og uttrykk som tidligere var vanlige i bruk, problematiseres eller avvises. Samtidig kan ulike former for modernisering møte motstand.

Enhver oversettelse innebærer språklige valg, men hvilke kriterier skal legges til grunn? Amerikanske og britiske forlag henter inn konsulenter, såkalte sensitivitetslesere, for å identifisere ord og uttrykk som kan oppleves som problematiske fra et minoritetsperspektiv, noe som igjen har blitt sett på som angrep på litteraturens frihet. Brytningene speiler både eldre problemstillinger og nyere spørsmål knyttet til mangfold, kjønn, majoritet og minoritet og generasjonsforskjeller. Med utgangspunkt i bibeloversettelse vil vi undersøke noen av utfordringene som knytter seg til oversettelsesarbeid i dag.

Terje Stordalen leder samtalen mellom innlederne og salen. 

Jorunn Økland: "Bibelen i møte med sensitive lesere"
Siri Nergaard: "Hva skal vi med nyoversettelser?"
Kristin Fridtun: "Kjønn og begjær i Håvamål-omsetjingar"

Se opptak her:


Deltakere:

Bilde
Foredragsholder 7 desember 2023
Jorunn Økland Foto: Arve Kjersheim/UiO

Jorunn Økland er professor i tverrfaglig humanistisk kjønnsforskning og i nytestamentlige studier ved Universitet i Oslo (UiO). Hun har vært senterleder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning samme sted og bestyrer ved Det norske institutt i Athen. Hun har lang erfaring med oversettelsesarbeid og leder for tiden oversettelsesutvalget til Bibelselskapet.

 

 

 

 

 

 

Bilde
Foredragsholder 7 desember 2023
Siri Nergaard

Siri Nergaard er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge og har tidligere vært knyttet til universitetene i Firenze og i Bologna og hadde Umberto Eco som veileder og etter hvert kollega. Hennes bok Translation and Transmigration kom ut på Routledge i 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde
Foredragsholder 7 desember 2023
Kristin Fridtun Foto: Lene Sørøy Neverdal

Kristin Fridtun er filolog og forfatter og fast skribent i Dag og Tid. I boken Klok kvinne eller digg dame? fra 2023 adresserer hun historiske oversettelser av Håvamål utfra et kjønnskritisk perspektiv og med særlig fokus på figuren Billings møy. 

 

 

 

 

Bilde
Moderator 7 desember 2023
Terje Stordalen Foto: Mathias H. Eidberg/TF-UiO

Terje Stordalen er professor i gammeltestamentlige studier ved Universitetet i Oslo. Han er leder av den nasjonale NFR-finansierte forskerskolen Authoritative Texts and Their Receptions. Han har filologisk og bred tverrfaglig kompetanse og vært aktiv bidragsyter i debatter om oversettelse av Bibelen, han var primæroversetter for Jobs bok i den sist bibelutgaven.