Akademimøte

Møte i Akademiet

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
MINNETALE

Professor Stein A. Evensen holder minnetale over Sverre Olaf Lie