Møte med

Akademiets nye medlemmer i 2023

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Mandag 12. juni presenterer Det Norske Videnskaps-Akademis nye medlemmers sin forskning.

Visepreses Kjetil Taskén ønsker velkommen og forteller om Akademiets faglige virksomhet som styresammensetningen, strategi og satsningsområder. Deretter forteller generalsekretæren, Gunn E. Birkelund, om dagliglivet i Akademiet, hva vi jobber med og Akademiets historie.

Bilde
Årsmøtet 2023 Grand Hotel
Fra venstre Bodil Holst, Francois Renard, Åslaug Helland og Odd Sture Hopperstad. Foto: Thomas B. Eckhoff

15.00    Bodil Holst er professor i nanovitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er innvalgt i gruppe 2, Fysikk, astronomi og geofysikk i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse.

15. 15    Åslaug Helland er professor i medisin ved Universitetet i Oslo/Radiumhospitalet. Hun er innvalgt i gruppe 7, Medisinske fag i Den matematisk-naturvitenskapelige klasse.

Bilde
Årsmøtet 2023 Grand Hotel
Fra venstre Kristin Asdal, Camilla Brautaset, Unn Røyneland, Jon Hovi, Jarle Trondal, Terje Stordalen og Hanna Meretoja. Foto: Thomas B. Eckhoff

15.30     Kristin Asdal er professor i kulturfag Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 2, Kulturfag og estetiske fag i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

15.45  Unn Røyneland er professor i nordiske språk og flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 5, Filologi og språkvitenskap i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

16.00  - 16.15 Benstrekk 

16.15   Jon Hovi er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi) i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

16.30    Halvor Mehlum er professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi) i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

16.45    Jarle Trondal er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Agder.
  Han er innvalgt i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi) i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

17.00    Ingjerd Hoëm, er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Hun er innvalgt i gruppe 2, Kulturfag og estetiske fag i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. 

Diskusjon og spørsmål fra salen.