Forskningspolitisk årstale 2023

Lise Øvreås: - Det er på tide å tenke ansvarlig om kunnskap

På årsmøtet i Akademiet onsdag 3. mai presenterte preses i Akademiet Lise Øvreås sin forskningspolitiske redegjørelse for gjester og Akademimedlemmer. 

 

Øvreås gikk blant annet gjennom de store omveltningene som har skjedd i Norges forskningsråd den siste tiden, og hun kom med flere anbefalinger. 

Bilde
Smil og latter mellom Lise Øvreås, Ola Borten Moe og Marianne Borgen  under årsmøtet på Grand.
Fra venstre: preses Lise Øvreås, statsråd Ola Borten Moe og ordfører i Oslo Marianne Borgen under årsmøtet 3. mai på Grand Hotel. Foto: Thomas B. Eckhoff.

- For det første bør Regjeringen gjenetablere et forskningsutvalg på tvers av statsrådenes ansvarsområder. Vi må også sørge for at arbeidet med vitenskapelig rådgiving for politikkutforming intensiveres. Den forestående gjennomgangen av forskningssystemet blir veldig viktig, og vi håper derfor at disse problemstillingene blir berørt i den sammenheng. Det er viktig å identifisere og fastsette klare forskningsprioriteringer basert på samfunnsbehov og utfordringer. Dette inkluderer også en tydelig framsnakking av den nysgjerrighetsdrevne grunnforskningens betydning, sa Øvreås. 

Hele årstalen