Akademisymposiet i samfunnsfag og humaniora

Antisemittisme i Norge - før og nå

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til Akademisymposiet i humaniora og samfunnsvitenskap om antisemittisme i Norge i et historisk og komparativt perspektiv.  Historikere, jurister og samfunnsvitere vil presentere ny forskning og debattere utfordringen for forskningen på dette temaet i dag.

PROGRAM
09.15 - 10.00    Kaffe og registrering
10.00 - 10.15    Preses Hans Petter Graver, ønsker velkommen og introduserer statssekretær Anne Karin Olli fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet som åpner symposiet. Deretter gir han ordet til visepreses og leder av Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap Gunn Elisabeth Birkelund.

10.15 - 11.15    Grunnlovens § 2 
Frode Ulvund: Norge 1814-1851: "Antisemittisme bygd på ei konspirasjonsorientert grunnfortelling om minoritetar."

Spørsmål og kommentarer

Kaffepause 11.15-11.45

11.45 - 13.15    Mellomkrigstid og okkupasjon
Ordstyrer Terje Lohndal
Hans Petter Graver: "Høyesterett under okkupasjonen"
Kjetil Braut Simonsen: "Mellomkrigstida"
Øystein Sørensen: "NS-regimet og jødene"

Spørsmål og kommentarer

Lunsj

14.15 - 15.00    Forskningens vilkår i dag 
Ordstyrer Gunn Elisabeth Birkelund
Hilde Henriksen Waage: "Historieforskningens vilkår"
Katrine Fangen: "Samfunnsforskningens vilkår"

Kaffepause 15.00-15.20

15.20 - 16.00    Holdningsundersøkelser
Ordstyrer Hilde Sandvik
Ottar Hellevik: "Hvordan måle holdninger?"
Christhard Hoffmann: "HL-senterets holdningsundersøkelser"

16.00 - 17.00    Nåtid og framtid – hvor går vi?
Paneldebatt ved Irene Levin, Cathrine Moe Thorleifsson, Vibeke Moe og Cora Alexa Døving.

17.00 - 17.20    Nåtid og framtid – hva gjøres?
Guri Hjeltnes: Skolebesøkene på Holocaustsenteret og DEMBRA: Hva, hvorfor og hvordan?

Avslutning og oppsummering.