Formiddagsmøte

Global overgang til lav fruktbarhet

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Verden over får kvinner halvparten så mange barn som de hadde for bare femti år siden. Hvorfor har fødselstallene falt, og hvordan vil lav fruktbarhet påvirke vår felles fremtid? Flertallet av dagens forskning har en tendens til å være disiplinærspesifikk, og få studier søker å forstå fruktbarhetsendring fra et tverrfaglig perspektiv.

Denne presentasjonen tilbyr en bred diskusjon om utviklingen av fødsel på tvers av ulike populasjoner og hvordan fruktbarhet er relatert til (endringer i) vår reproduksjonsevne, prevensjon, utdanning, religion, partnerskap, politikk, økonomi, assistert befruktning, økonomiske nedgangstider, arbeid og katastrofer. Den vil utforske utviklingen framover for familiestørrelse og dens innvirkning på menneskelig velferd, kvinners stilling og miljøet. Vi vil og presenterer trender i fertilitetsmønstre verden over og hvordan disse har endret seg og utvikler seg framover. Presentasjonen diskuterer nettovirkningene av lav fertilitet, og diskuterer utfordringene med aldring av befolkningen og mulige løsninger.

Bilde
Foredragsholder på formiddagsmøte 17. oktober 2023
Vegard Skirbekk

Vegard Skirbekk jobber som forskningsleder ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet. Han er Professor of Population and Family Health, Columbia Aging Center, Mailman School of Public Health, Columbia University, New York.