Boklansering

Kampen for en ordnet verden

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Påmelding

Benytt skjema nederst på siden

21. juni markeres utgivelsen av boken Kampen for en ordnet verden - Folkeforbundet, FN og Norge. Boken er redigert av Helge Pharo, Øyvind Østerud, Jarle Simensen og Sunniva Engh og utgis på Dreyer forlag. 

Bilde
Bokomslag for Kampen for en ordnet verden

Praktisk informasjon

Arrangementet ble holdt i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi.  

Om boken

Folkenes Forbund og De forente nasjoner ble stiftet i kjølvannet av de store krigene – FF i 1920 og FN i 1945. De ble dannet med en ambisjon om fredelig samarbeid, rettsordninger og utvikling. Hvordan gikk det? Hvor effektive har disse organisasjonene vært i arbeidet for en mer stabil verdensorden?

I dag er det en omfattende krig øst i Europa, i flere områder i Afrika og i andre verdensdeler. Spiller FN noen rolle? Og hvilken betydning hadde Folkeforbundet i årene fram mot annen verdenskrig? Denne boka stiller FF og FN sammen i et overordnet perspektiv – fredsambisjonene og stormaktsspillet, utviklingsstrategien og de territoriale spørsmålene, helsepolitikken og de rettslige rammene.

I alle kapitlene blir Norges rolle kartlagt – en liten nasjon som er avhengig av både stormaktstøtte og en internasjonal rettsorden. Det ligger ny forskning til grunn for mange av de perspektivene som blir presentert i boka.

*

Se opptak her

 

Bidragsytere

Bilde
Collage av portretter av Helge Pharo, Olav Njåstad og Øyvind Østerud
​Bilde fra venstre: Helge Pharo (Foto:UiO), Olav Njølstad (Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien / Nobel Prize Outreach) og Øyvind Østerud (Foto: UiO)

 

 

 

 

 

 

 

 

IFrame