Komité for Geomedisin

Krig og konflikt - konsekvensene for helse og miljø tilsier ‘no more war'

Deltakeravgift
Drammensveien 78

Symposium 2023

Program

Praktisk informasjon

Påmelding her

Deltakeravgift: kr 600 (studenter kr 300)

Kontaktperson: Geir Aamodt 

geir.aamodt@nmbu.no

08.30 - 09.00     Registrering, kaffe/te
09.00 - 09.10     Innledning og velkommen. Komite for Geomedisin, seniorforsker Anne Lise Brantsæter, Folkehelseinstituttet 
 

Del 1: Følger av krig/konflikt:
09.10 – 09.30    Krig, konflikt og skjøre stater – helseeffekter. Professor Espen Bjertness, UiO
09.30 – 09.50    Krig, konflikt og én-helse. Overlege Kristian Rødland, FHI
09.50 – 10.10    Krig og klimaendringer. Professor Halvard Buhaug, PRIO og NTNU 
10.10 – 10.30    Krigers betydning for nasjonal og global matsikkerhet. Professor Ruth Haug, NMBU
10.30 – 10.45    Diskusjon av 4 innlegg
10.45 – 11.10    Pause med forfriskninger
11.10 – 11.30    Krigen i Ukraina og nukleære trusler. Professor emerita Brit Salbu, NMBU 
11.30 – 11.50    Hva kan vi lære av pågående og tidligere kriger – globale endringer. Professor Øyvind Østerud, UiO
11.50 – 12.10    Diskusjon av 2 innlegg
12.10 – 13.10    Lunsj
 

Del 2: Forebygge og stoppe krig/konflikt:
13.10 – 13.30    Frivillige organisasjoners rolle ved krig/konflikt. Professor   Morten Rostrup, UiO/Leger uten grenser 
13.30 - 13.50     Mangeårig helsehjelp i Gaza. Professor Erik Fosse, UiO 
13.50 – 14.10    Vitenskapelig diplomati og internasjonalt akademisk samarbeid. Professor Ole Petter Ottersen, UiO 
14.10 – 14.25    Diskusjon av 3 innlegg
14.25 – 14.45    Pause med forfriskninger
14.45 – 15.00    Økonomiske sanksjoner og folkehelseeffekter – systematisk litteraturgjennomgang. Stud med. Iver Koppen, UiO
15.00 – 15.15    Helse som brobygger til fred - systematisk litteraturgjennomgang. Stud med. Marika Kromberg, UiO.
15.15 – 15.35    Fredelige samfunn gjennom helse og likestilling – en Lancet kommisjon. Professor Peter Friberg, Universitetet i Gøteborg. 
15.35 – 15.55    Krig, konflikt og fattigdomsreduksjon og 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Professor Dan Banik, SUM UiO
15.55 – 16.15    Diskusjon av 4 innlegg og avrunding

*

Bilde
Korn (bygg)