Dagskonferanse

Tverrfaglige forskningsperspektiver på Bibeloversettelse

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademiet / Drammensveien 78
Videnskapsakademiets gruppe 8 Religionsvitenskap og teologi

Videnskapsakademiets gruppe 8 for religionsvitenskap og teologi består av 18 medlemmer og er ledet av Aud Valborg Tønnessen.

Les mer om gruppen og medlemmene her.

Det Norske Videnskaps-Akademis gruppe for religionsvitenskap og teologi inviterer til en åpen dagskonferanse med tverrfaglig kunnskapsutveksling, refleksjon og samtale omkring bibeloversettelse som håndverk, forskning, språkfilosofi og resepsjonshistorie.

Praktisk informasjon

Dagskonferansen er åpen, men av hensyn til servering vil konferansen kreve påmelding. 

Meld deg på her. 

Bibeloversettelse som all oversettelsers mor?

Som mange kulturelle fenomener, har også denne datoen religiøst opphav: I den vestlige helgenkalenderen er dagen viet Hieronymus (342-420), som var ansvarlig for den første, fullstendige oversettelsen av bibelske skrifter til latin - Vulgata. Selv om det fantes store oversettelsesprosjekter før Hieronymus, er hans dag valgt som «Verdens Oversetterdag» ettersom hans oversettelse ble kulturelt definerende i Vest-Romerriket, dagens Europa, gjennom Middelalderen.

Bilde
Skytshelgen i rød kappe som sitter lent mot skrivebordet.
Den hellige Hieronymus (~342-420)

Bibelen har beholdt en unik plass i norsk publiseringsflora spesielt, og i internasjonal filologi, akademisk språk- og oversettelsesarbeid mer generelt. Våren 2024 publiserer Det norske Bibelselskap fire nye, reviderte oversettelser av Bibelen, og mange av Akademiets medlemmer har vært involvert i arbeidet. Videnskapsakademiets gruppe 8 for religionsvitenskap og teologi inviterer derfor til en åpen dagskonferanse med tverrfaglig kunnskapsutveksling, refleksjon, og samtale omkring bibeloversettelse som håndverk, forskning, språkfilosofi – og resepsjonshistorie. 

Program 

09:30-10:00 Kaffeservering

10:00-10:15 Velkommen. Introduksjon til dagen v/Karl Olav Sandnes og Jorunn Økland (Gruppe 8, Religionsvitenskap og teologi, DNVA, og hhv. medlem og leder av Bibelselskapets Oversettelsesutvalg)

10:15-10:55 Christine Amadou, Professor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO: "Er Bibelen en klassiker? Hvilke utfordringer har skilt og forent de norske oversetterne av Bibelen, Homer og Det kommunistiske manifest?"

10:55-11:35 Jan Erik Rekdal, Professor em., Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO: «Sent på femtenhundretallet setter to anglikanere i gang for å få hele bibelen oversatt til henholdsvis irsk (gælisk) og walisisk. Hva blir resultatet av denne reformatoriske innsats og språklige berikelse?

11:35-11:50 Kort pause

11:50-12:30 Rana Issa, Ph.D. fra Institutt for Kulturhistorie og Orientalske Språk, UiO, og kunstnerisk leder for Mahashat.no: «The Modern Arabic Bible: Translation, Dissemination and Literary Impact»

12:30-13:15 Lunsj

13:15-13.55 Eirik Welo, Førstelektor, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO: «'En forfatter af allerførste rang': P.O. Schjøtts oversettelser av Paulus' brev.»

13:55-14:35 Glenn Wehus, Førstelektor, MF Vitenskapelig Høyskole: «Nye målgrupper, nye oversettelser: ‘Bibelen Enkel Tekst’: Eksempler fra Markusevangeliet.»

14.35-14:50 Kort pause

14.50-15:30 Terje Stordalen, Professor, Teologisk Fakultet, UiO: «‘Tettere på grunnteksten’? Oversetterens spillerom i møte med en kanonisk tekst.»

15.30-16.30 Avsluttende kommentarer og diskusjon.