Høstekskursjonen 2024

Harestua solobservatorium

For inviterte
Oppmøte i Drammensveien 78

Practical information

Egenandel på kr 300 pr person inkluderer reise og lunsj med drikke. 

Betales ved påmelding til VIPPS # 921765 eller kontonummer 1600 47 21288. 

Merk betalingen Høst og ditt navn.

 

Høstekskursjonen

Høstekskursjonen arrangeres årlig for Akademiets medlemmer, og det er anledning til å ta med seg en ledsager. 

Kontaktperson: Gro Havelin E-post gro.havelin@dnva.no 

Les mer om observatoriet her

Årets Høstekskursjon går til Harestua Solobservatorium

Solobservatoriet ligger øst for Harestua i Lunner kommune, og er Norges største astronomiske anlegg. Det ble åpnet i 1954, og fram til 1986 ble det brukt til forskning, spesielt på radiostråling fra solen. Det er utstyrt med et av verdens største solteleskop i et 20 m høyt tårn.

Vi vil få omvisning i observatoriet, og forelesning om observatoriets historie.

Vi gjør oppmerksom på at turen innebærer å gå et stykke til fots: Observatoriet ligger i skogsterreng, og det ikke er mulig å kjøre helt fram. 

Det er anledning til å ta med seg en ledsager. 

Program

  • 09:45 Oppmøte Drammensveien 78
  • 10:0 Avreise med buss
  • 11:00 Forelesning ved Vegard Rekaa i lokaler på Harestua
  • Lunsj
  • 13:00 Buss til observatoriet. 
  • 15:00 Retur til Oslo

*

Invitasjon med påmeldingsmulighet vil bli sendt ut til medlemmer i uke 24.