Video

 

Videoarkiv

De fleste av Akademiets videoer ligger på vår YouTube kanal. Besøk den her

 

Andre utvalgte videoer: 

The Meeting of Two Cultures: Archaelogy meets Molecular Biology

The Norwegian Academy of Science and Letters, June 3, 2019. Organized by Erik Boye, professor at the University of Oslo.


Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsfag

Det Norske Videnskaps-Akademi, 14. februar 2019

Odd Arne Westad, professor ved Harvard University:
Fra avslutningen av den kalde krigen til begynnelsen på vår egen tid: Et forsøk på internasjonal samtidshistorie


EAT-Lancet-rapporten på norsk

Det Norske Videnskaps-Akademi, 13. mars 2019

Følgende holdt foredrag:

  • Dr. Gunhild A. Stordalen, grunnlegger og styreleder, EAT: EAT-Lancet-rapportens bakgrunn
  • Dag O. Hessen, professor Universitetet i Oslo: Realismen i og nødvendigheten av synteseforskning av den typen som er presentert i EAT-Lancet-kommisjonens rapport for å få en forståelse av retningen planeten må ta
  • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet: EAT-Lancet-rapporten i et folkehelseperspektiv
  • Odd Magne Harstad, professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet: Konsekvensene av et norsk EAT-scenario for norsk landbasert matproduksjon
  • Forsker Aksel Bernhoft, Veterinærinstituttet, leder av Akademiets komité for geomedisin - mat, miljø, helse: Tverrfaglig arbeid innen mat, miljø og helse i Akademiet
  • Dr. Line Gordon, direktør Stockholm Resilience Centre: EAT-Lancet: metode, konklusjoner og synteseforskning